Paths2Include – Dalsze kroki w ramach projektu

30 listopada 2023
23 i 24 listopada byliśmy w Gironie na spotkaniu partnerów realizujących projekt naukowy Paths2Include. Projekt ma na celu zbadanie zjawiska dyskryminacji oraz wypracowanie rozwiązań zwiększających szanse na zatrudnienie osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy

Ze strony IBS w spotkaniu Paths2Include wzięli udział Iga Magda, Katarzyna Lipowska i Mateusz Smoter. Iga Magda przedstawiła wstępne wyniki analizy pokazującej, które grupy są bardziej narażone na bezrobocie, bierność zawodową, gorszą stabilność zatrudnienia, czy złe warunki pracy.

Ponadto omówiliśmy z partnerami z Niemiec, Norwegii i Rumunii kolejne kroki badania, w którym zasymulujemy proces rekrutacyjny. Dzięki temu będziemy mogli zobaczyć, czy kandydaci do pracy w tych krajach są narażeni na dyskryminację ze względu na pochodzenie, płeć, czy obowiązki opiekuńcze. W najbliższych miesiącach zrealizujemy badania pilotażowe.

Ustalaliśmy również, jakie dane będziemy prezentować w ramach interaktywnej mapy pokazującej różne aspekty wykluczenia społecznego w Europie. Opracowywaliśmy scenariusz wywiadów z pracodawcami. Omówiliśmy wstępny scenariusz spotkania z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych, biznesu i administracji, które odbędzie się w przyszłym roku.

Projekt Paths2Include będzie trwał jeszcze przez trzy lata (2023 – 2026).

Partnerzy projektu:

OsloMet Storbyuniversitetet
Université du Luxembourg
Universitatea din București
PIN – Polo Universitario Città di Prato
Universitat de Girona
Leibniz Universität Hannover
Instytut Badań Strukturalnych (IBS)
Confédération des organisations familiales de l’UE (COFACE)

Projekt związany z tą wiadomością:
Newsletter
Skip to content