Artykuł został opublikowany w Feminist Economics (2021).

abstrakt:

Badamy różnice płciowe w ekspozycji na zarażenie drogą oddechową lub poprzez bliski kontakt. W Europie kobiety są bardziej niż mężczyźni narażone na tego typu zarażenie w pracy, częściej wykonują zawody wymagające kontaktu z chorobami, kontaktu z klientami oraz pracy w mniejszym dystansie fizycznym. Ponadto, kobiety rzadziej niż mężczyźni mogą pracować z domu, co zwiększa ekspozycję na zarażenie. Płeć wyjaśnia większą część różnic w ekspozycji na zarażenie w pracy niż wykształcenie lub wiek pracowników. Tę lukę płciową można w znacznym stopniu przypisać segregacji sektorowej, a z kolei w ramach sektorów segregacji kobiet do zawodów wymagających więcej interakcji międzyludzkich. Wprawdzie ekspozycja na zarażenie jest najwyższa w krajach Europy południowej, to różnice płciowe w ekspozycji na zarażenie są największe w krajach nordyckich i Europy kontynentalnej.

słowa kluczowe: COVID-19, zarażenie, płeć, zawody, praca z domu

kody JEL: , ,

rok wydania: 2020

język : angielski

kategorie tematyczne : ,

seria wydawnicza : IBS Working Paper

numer publikacji : 05/2020

ISSN : 2451-4373

dodatkowe informacje: W tym artykule korzystamy z danych Eurostatu, Eurofound oraz Occupational Information Network. Wymienione instytucje nie odpowiadają za przedstawione wyniki i konkluzje, które są wnioskami autorów. Stosuje się zwyczajowe zastrzeżenia. Wszelkie błędy są autorów.

autorzy:
Katarzyna Lipowska

Instytut Badań Strukturalnych

Iga Magda

Instytut Badań Strukturalnych, Szkoła Główna Handlowa

Piotr Lewandowski

Instytut Badań Strukturalnych

wszystkie publikacje