Artykuł został opublikowany w Feminist Economics (2021).

abstrakt:

Badamy różnice płciowe w ekspozycji na zarażenie drogą oddechową lub poprzez bliski kontakt. W Europie kobiety są bardziej niż mężczyźni narażone na tego typu zarażenie w pracy, częściej wykonują zawody wymagające kontaktu z chorobami, kontaktu z klientami oraz pracy w mniejszym dystansie fizycznym. Ponadto, kobiety rzadziej niż mężczyźni mogą pracować z domu, co zwiększa ekspozycję na zarażenie. Płeć wyjaśnia większą część różnic w ekspozycji na zarażenie w pracy niż wykształcenie lub wiek pracowników. Tę lukę płciową można w znacznym stopniu przypisać segregacji sektorowej, a z kolei w ramach sektorów segregacji kobiet do zawodów wymagających więcej interakcji międzyludzkich. Wprawdzie ekspozycja na zarażenie jest najwyższa w krajach Europy południowej, to różnice płciowe w ekspozycji na zarażenie są największe w krajach nordyckich i Europy kontynentalnej.

słowa kluczowe: COVID-19, zarażenie, płeć, zawody, praca z domu

kody JEL: , ,

rok wydania: 2020

język : angielski

kategorie tematyczne : ,

seria wydawnicza : IBS Working Paper

numer publikacji : 05/2020

ISSN : 2451-4373

dodatkowe informacje: W tym artykule korzystamy z danych Eurostatu, Eurofound oraz Occupational Information Network. Wymienione instytucje nie odpowiadają za przedstawione wyniki i konkluzje, które są wnioskami autorów. Stosuje się zwyczajowe zastrzeżenia. Wszelkie błędy są autorów.

autorzy:
Katarzyna Lipowska

Instytut Badań Strukturalnych (IBS), Warszawa, oraz Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

Iga Magda

Instytut Badań Strukturalnych, Szkoła Główna Handlowa

Piotr Lewandowski

Instytut Badań Strukturalnych (IBS), Warszawa, oraz IZA, Bonn.

wszystkie publikacje