Ekspozycja na zarażenie w pracy w Europie a płeć pracownika

8 czerwca 2020
abstrakt:

Badamy różnice płciowe w ekspozycji na zarażenie drogą oddechową lub poprzez bliski kontakt. W Europie kobiety są bardziej niż mężczyźni narażone na tego typu zarażenie w pracy, częściej wykonują zawody wymagające kontaktu z chorobami, kontaktu z klientami oraz pracy w mniejszym dystansie fizycznym. Ponadto, kobiety rzadziej niż mężczyźni mogą pracować z domu, co zwiększa ekspozycję na zarażenie. Płeć wyjaśnia większą część różnic w ekspozycji na zarażenie w pracy niż wykształcenie lub wiek pracowników. Tę lukę płciową można w znacznym stopniu przypisać segregacji sektorowej, a z kolei w ramach sektorów segregacji kobiet do zawodów wymagających więcej interakcji międzyludzkich. Wprawdzie ekspozycja na zarażenie jest najwyższa w krajach Europy południowej, to różnice płciowe w ekspozycji na zarażenie są największe w krajach nordyckich i Europy kontynentalnej.

słowa kluczowe: COVID-19, zarażenie, płeć, zawody, praca z domu
kody JEL: 
rok wydania: 2020
Kategoria publikacji:  ,
seria wydawnicza: IBS Working Paper
numer publikacji: 05/2020
ISSN: 2451-4373
Dodatkowe informacje:

W tym artykule korzystamy z danych Eurostatu, Eurofound oraz Occupational Information Network. Wymienione instytucje nie odpowiadają za przedstawione wyniki i konkluzje, które są wnioskami autorów. Stosuje się zwyczajowe zastrzeżenia. Wszelkie błędy są autorów.

Opublikowane w:

Feminist Economics (2021).

autorzy:

Instytut Badań Strukturalnych (IBS), Warszawa, oraz IZA, Bonn.

Instytut Badań Strukturalnych (IBS), Warszawa, oraz Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

Instytut Badań Strukturalnych, Szkoła Główna Handlowa

Skip to content