Projekt Paths2Include wystartował!

24 kwietnia 2023
We współpracy z partnerami z 8 krajów będziemy badać jak pomóc osobom dyskryminowanym na rynku pracy ze względu na płeć, pochodzenie etniczne, wiek, stan zdrowia, czy orientację seksualną.

18 i 19 kwietnia byliśmy w Oslo na spotkaniu otwierającym międzynarodowy projekt naukowy Paths2Include. Podczas spotkania rozmawialiśmy z naukowcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych i związków zawodowych, którzy będą pracować przy projekcie. Omówiliśmy cele projektu, plan działania oraz zidentyfikowaliśmy obszary, które wymagają pogłębionej analizy.

Ze strony IBS w spotkaniu wzięli udział Iga Magda i Mateusz Smoter. Iga Magda przedstawiła cele tej części projektu, której będzie przewodził IBS. Skupimy się w niej na analizie czynników, które wpływają na to, że niektóre osoby są bardzie zagrożone wykluczeniem społecznym.  Przyjrzymy się również, które grupy pracowników i pracowniczek mogą odczuć negatywne skutki zmian technologicznych, takich jak automatyzacja, cyfryzacja czy rozwój sztucznej inteligencji.

Ponadto w ramach projektu zasymulujemy proces rekrutacyjny, żeby zobaczyć, które grupy są narażone na dyskryminację podczas rekrutacji, przyjrzymy się w jaki sposób tradycyjne postrzeganie ról społecznych (mężczyzna pracuje, a kobieta zajmuje się domem) utrudniają podjęcie pracy kobietom oraz zbadamy skuteczność polityk publicznych, które mogą przeciwdziałać dyskryminacji na rynku pracy. Projekt Paths2Include będzie trwał przez kolejne trzy lata (2023 – 2026).

* * *

Partnerzy projektu:

OsloMet Storbyuniversitetet
Université du Luxembourg
Universitatea din București
PIN – Polo Universitario Città di Prato
Universitat de Girona
Leibniz Universität Hannover
Instytut Badań Strukturalnych (IBS)
Confédération des organisations familiales de l’UE (COFACE)

Projekt związany z tą wiadomością:
Newsletter
Skip to content