Niewidoczne przeszkody – wyzwania osób z niepełnosprawnością w procesie rekrutacji

4 lipca 2024
Osoby z niepełnosprawnością pracują znacznie rzadziej niż osoby bez niepełnosprawności. Często są one wykluczane już na etapie rekrutacji, zanim jeszcze będą miały okazję zaprezentować potencjalnemu pracodawcy swoje umiejętności. Co można zrobić, aby uniknąć takich sytuacji?

Statystyki, które mówią same za siebie

Jeśli chodzi o zatrudnienie, istnieje przepaść. Osoby z niepełnosprawnością pracują znacznie rzadziej niż osoby bez niepełnosprawności zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Raport OECD „Disability, Work and Inclusion” pokazuje, że w krajach OECD poziom zatrudnienia osób z niepełnosprawnością jest o 27 p.p. niższy niż osób bez niepełnosprawności. Różnica ta utrzymuje się od dekady. W ostatnich latach zwiększyła się jednak liczba osób z niepełnosprawnością, które chcą pracować, ale są bezrobotne, bo nie mogą znaleźć pracy. Niski poziom zatrudnienia i wyższe bezrobocie wśród osób z niepełnosprawnością wynika z wielu przyczyn.  To brak odpowiednio dostosowanych miejsc pracy, bariery architektoniczne, transportowe oraz technologiczne. Wynika to również z gorszego dostępu do edukacji i szkoleń czy problemów zdrowotnych. Ważną barierą mogą być też stereotypy i uprzedzenia wśród pracodawców.

Stereotypy i uprzedzenia – jak wpływają na procesy rekrutacyjne?

Stereotypy i uprzedzenia mogą prowadzić do praktyk dyskryminacyjnych już na etapie rekrutacji – zaczynając od tworzenia ogłoszeń o pracę, poprzez selekcję aplikacji, aż po rozmowy kwalifikacyjne. Niektóre procedury rekrutacyjne (np. organizacja rozmowy kwalifikacyjnej w niedostosowanym budynku), czy nieodpowiednie formaty rozmów kwalifikacyjnych lub ogłoszeń, dyskryminują osoby z określonymi rodzajami niepełnosprawności. Pracodawcy mogą również, świadomie lub nieświadomie, pomijać kandydatury osób z niepełnosprawnościami. Jeśli pracodawca nie ocenia indywidualnych zdolności, kwalifikacji czy doświadczeń kandydatów, ale bazuje na ogólnych założeniach i stereotypach dotyczących danej grupy, mamy do czynienia z tak zwaną dyskryminacją statystyczną.

Przykładem dyskryminacji statystycznej jest sytuacja, w której pracodawca automatycznie odrzuca kandydatów z niepełnosprawnościami na podstawie założenia, że będą oni mniej wydajni lub bardziej kosztowni dla firmy z powodu przewidywanych absencji chorobowych lub konieczności dostosowania stanowiska pracy. Nie jest to oparte na ocenie indywidualnych kwalifikacji ani zdolności konkretnej osoby, lecz na ogólnych uprzedzeniach i stereotypach. To podejście prowadzi do wykluczania z procesów rekrutacyjnych wielu osób jeszcze zanim dostaną szanse na zaprezentowanie się.

Osoby z niepełnosprawnością w pracy

Równe CV, nierówne szanse – dyskryminacja na starcie

Dowód? Badania prowadzone w innych krajach pokazują, że osoby z niepełnosprawnością otrzymują nawet o połowę mniej zaproszeń na rozmowy kwalifikacyjne od kandydatów o takich samych kwalifikacjach, ale bez niepełnosprawności. Oznacza to, że mamy do czynienia ze zjawiskiem dyskryminacji w rekrutacji. Żeby to zbadać, naukowcy tworzyli fikcyjne aplikacje (CV i listy motywacyjne), które wysyłali w odpowiedzi na prawdziwe oferty pracy. Aplikacje różniły się tylko tym, że jeden kandydat miał niepełnosprawność, a drugi nie. Pozostałe cechy, takie jak wykształcenie, kwalifikacje czy doświadczenie zawodowe były identyczne. Następnie sprawdzano, którzy kandydaci byli częściej zapraszani na rozmowy kwalifikacyjne.

Osoby z niepełnosprawnością w rekrutacji

Osoby z niepełnosprawnością notowały gorsze wyniki niezależnie od rodzaju niepełnosprawności – badano zarówno aplikacje osób poruszających wózkach, niewidomych, głuchych, z zespołem Aspergera czy historią zaburzeń psychicznych. Wyniki różniły się ze względu na kraj, kontekst badania, rodzaj niepełnosprawności czy zawody, ale średnie wyniki mieściły się w przedziale od ok. 25% do ok. 50% mniej zaproszeń na rozmowę w przypadku osób z niepełnosprawnościami.

Dyskryminacja była wyższa w mniejszych, prywatnych firmach. W porównaniu z małymi organizacjami, duże firmy oraz sektor publiczny mają tendencję do większej biurokratyzacji i formalizacji procesów rekrutacyjnych. W dużych firmach częściej pracuje się również w bardziej różnorodnych zespołach. Minimalizuje to wpływ stereotypów i uprzedzeń na podejmowanie decyzji, a tym samym zachowania dyskryminacyjne.

Badania pokazały również, że podawanie w aplikacji informacji o możliwości skorzystania przez pracodawców z dopłat i subsydiów do zatrudniania pracownika z niepełnosprawnością lub dostosowania stanowiska pracy do jego potrzeb nie zwiększyło szans osób z niepełnosprawnościami na zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną. W przypadku niektórych niepełnosprawności praktyki dyskryminacyjne były wyższe w zawodach wymagających częstego kontaktu z klientami.

Osoba z niepełnosprawnością pracuje w kawiarni

Jak temu przeciwdziałać?

Włączanie osób z niepełnosprawnościami na rynek pracy zwiększa liczbę dostępnych pracowników, co jest istotne w kontekście zmian demograficznych oraz obniżającej się liczby osób w wieku produkcyjnym. Może również zmniejszyć koszty związane z zasiłkami i innymi formami wsparcia państwa, bo aktywność zawodowa przyczynia się do większej niezależności ekonomicznej i zmniejsza obciążenie systemów pomocy społecznej. Jest to istotne szczególnie, że coraz więcej osób z niepełnosprawnościami chce pracować.

Polskie prawo zabrania dyskryminacji. Kodeks pracy stanowi, że pracodawca jest zobowiązany do równego traktowania kandydatów do pracy i niedyskryminowania ich m.in. ze względu na niepełnosprawność. To jednak nie wystarcza. Choć badania podobne do tych cytowanych wcześniej nie były realizowane w Polsce, nie ma się co łudzić, że u nas wyniki byłyby inne. Na obawy przed zatrudnianiem pracowników z niepełnosprawnością i praktyki dyskryminacyjne wskazują raporty organizacji pozarządowych.

Aby przeciwdziałać takim praktykom firmy mogą bardziej sformalizować proces rekrutacji (np. wprowadzić z góry określone stałe kryteria oceny kandydatów) i go dokładnie dokumentować. Istnieje szansa, że zmniejszy to subiektywności decyzji rekruterów, a tym samym wpływ stereotypów. Popularne staje się wdrażanie polityki różnorodności poprzez zatrudnianie osób z różnych grup społeczno-demograficznych. Wspólne kontakty między członkami różnych grup zwiększają ich wiedzę o sobie nawzajem, tym samym zmniejszają uprzedzenia i wpływ stereotypów. W końcu pracodawcy mogą korzystać ze wsparcia organizacji pozarządowych wspomagających zatrudnienie osób z niepełnosprawnością, które wspólnie z pracodawcą przejdą przez cały proces związany z zatrudnieniem – od rekrutacji, po utrzymanie zatrudnienia.

Dyskryminacja osób z niepełnosprawnościami w procesie rekrutacyjnym pozostaje znaczącym wyzwaniem pomimo istniejących i opracowywanych regulacji prawnych. Kluczowe jest zwiększanie świadomości i edukacja pracodawców, aby tworzyć bardziej otwarte i sprawiedliwe miejsca pracy.


Artykuł został opublikowany pod tytułem Mateusz Smoter: Niewidoczne bariery dla osób z niepełnosprawnością w wydaniu papierowym i na protalu Rzeczopospolita


Badania w obszarze dyskryminacji w rekrutacji:

  • Ameri, M., Schur, L., Adya, M., Bentley, F. S., McKay, P., & Kruse, D. (2018). The Disability Employment Puzzle: A Field Experiment on Employer Hiring Behavior. ILR Review, 71(2), 329–364. https://doi.org/10.1177/0019793917717474
  • Baert, S. (2016). Wage subsidies and hiring chances for the disabled: Some causal evidence. The European Journal of Health Economics, 17(1), 71–86. https://doi.org/10.1007/s10198-014-0656-7
  • Bellemare, C., Gousss, M., Lacroix, G., & Marchand, S. (2017). Physical Disability and Labor Market Discrimination: Evidence From a Field Experiment. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.3175365
  • Bjørnshagen, V. (2021). The mark of mental health problems. A field experiment on hiring discrimination before and during COVID-19. Social Science & Medicine, 283, 114181. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2021.114181
  • Bjørnshagen, V. (2022). Do Large Employers Discriminate Less? An Exploration of Company Size Variation in Disability Discrimination Based on Data from two Field Experiments. Work and Occupations, 49(4), 483–511. https://doi.org/10.1177/07308884221126877
  • Bjørnshagen, V., & Ugreninov, E. (2021). Disability Disadvantage: Experimental Evidence of Hiring Discrimination against Wheelchair Users. European Sociological Review, 37(5), 818–833. https://doi.org/10.1093/esr/jcab004
  • Capéau, B., Eeman, L., Groenez, S., & Lamberts, M. (2012). Two concepts of discrimination: Inequality of opportunity versus unequal treatment of equals,. https://ideas.repec.org/p/eca/wpaper/2013-123943.html
  • Hipes, C., Lucas, J., Phelan, J. C., & White, R. C. (2016). The stigma of mental illness in the labor market. Social Science Research, 56, 16–25. https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2015.12.001
  • Stone, A., & Wright, T. (2013). When your face doesn’t fit: Employment discrimination against people with facial disfigurements. Journal of Applied Social Psychology, 43(3), 515–526. https://doi.org/10.1111/j.1559-1816.2013.01032.x
autorzy IBS:
autorzy:
Newsletter
Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Tylko wymagane Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Dostosuj zgody
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Przechowują dane narzędzi analitycznych, np.: Google Analytics.
Przechowują dane związane z działaniem reklam.
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami.

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych.

Brak plików cookies.

Zapisz ustawienia Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Skip to content