Co działa i dla kogo – ewaluacja aktywnych polityk rynku pracy skierowanych do osób młodych w Polsce

26 marca 2021

W niniejszym opracowaniu porównujemy względną efektywność wybranych aktywnych polityk rynku pracy (ALMP), skierowanych do młodych osób bezrobotnych w Polsce w latach 2015–2016. W ewaluacji wykorzystujemy bogaty zbiór danych administracyjnych oraz metodę propensity score matching (PSM), która pozwala korygować nielosowy napływ osób bezrobotnych do poszczególnych
interwencji. Stwierdzamy, że uczestnictwo w robotach publicznych ma istotny, negatywny wpływ na prawdopodobieństwo zatrudnienia w porównaniu do innych form wsparcia. W szczególności dotyczy to osób z niższym wykształceniem i mieszkających na terenach o najwyższym bezrobociu. Różnice efektywności pozostałych ALMP są raczej niewielkie i w większości zanikają z upływem czasu. Stwierdzamy również, że bony, które umożliwiają osobom bezrobotnym samodzielne znalezienie organizatorów stażu, są bardziej efektywne niż zwykłe staże, na które bezrobotni są kierowani przez pracowników powiatowych urzędów pracy (PUP).

Raport w wersji angielskiej dostępny jest tutaj.

rok wydania: 2021
język: polskiangielski
Kategoria publikacji: 
Dodatkowe informacje:

Publikacja powstała w ramach projektu „Youth Employment PartnerSHIP”, który ma na celu przeciwdziałanie bezrobociu wśród osób młodych. Badamy w nim efektywność instrumentów wsparcia ludzi młodych, którzy nie pracują się i nie uczą w czterech krajach: Polsce, Hiszpanii, we Włoszech i na Węgrzech. Projekt finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, w ramach EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment (Funduszu na Rzecz Zatrudnienia Młodzieży EEA i Funduszy Norweskich) i współfinansowany ze środków na naukę w latach 2018-2022, przyznanych na realizację projektu międzynarodowego.

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:
 / 
autorzy:

Instytut Badań Strukturalnych

Instytut Badań Strukturalnych, Szkoła Główna Handlowa

Instytut Badań Strukturalnych

Instytut Badań Strukturalnych

Skip to content