Artykuł został opublikowany w Baltic Journal of Economics.

abstrakt:

W niniejszym artykule przeanalizowano rolę umiejętności poznawczych i cech osobowości jako czynników wpływających na ryzyko wykonywania pracy poniżej kwalifikacji i wyjaśniających niższe zarobki osób przeedukowanych. Pokazano, że zróżnicowanie umiejętności poznawczych i osobowość pracowników nie wyjaśnia różnic płacowych pomiędzy osobami z kwalifikacjami dopasowanymi do wymagań stanowiska pracy i osobami o za wysokich kwalifikacjach, ale z wykształceniem na tym samym poziomie. Wyniki wskazują także, że cechy osobowości związane są z ryzykiem pracy poniżej kwalifikacji wśród osób w wieku 18-29 lat, ale nie wśród osób w wieku 30-68 lat. Wśród młodszych pracowników osoby ugodowe częściej są przeedukowane, podczas gdy osoby sumienne rzadziej. Chociaż umiejętności poznawcze i osobowość wiążą się z prawdopodobieństwem przeedukowania, różnice w analizowanych umiejętnościach między przeedukowanymi i dobrze dobranymi pracownikami wydają się zbyt ograniczone, aby mogły przekładać się na różnice płacowe.

słowa kluczowe: przeedukowanie, niedopasowanie kwalifikacji, zarobki, cechy osobowości, umiejętności poznawcze, rozumowanie matematyczne

kody JEL: , , ,

rok wydania: 2020

język : angielski

kategorie tematyczne : ,

seria wydawnicza : IBS Working Paper

numer publikacji : 03/2020

ISSN : 2451-4373

dodatkowe informacje: Publikacja powstała w ramach projektu „Youth Employment PartnerSHIP”, który ma na celu przeciwdziałanie bezrobociu wśród osób młodych. Bada efektywność instrumentów wsparcia ludzi młodych, którzy nie pracują się i nie uczą w czterech krajach: Polsce, Hiszpanii, we Włoszech i na Węgrzech. Projekt finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, w ramach EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment (Funduszu na Rzecz Zatrudnienia Młodzieży EEA i Funduszy Norweskich) i współfinansowany ze środków na naukę w latach 2018-2022, przyznanych na realizację projektu międzynarodowego. Chciałabym podziękować Janowi Baranowi i Idze Magdzie za przydatne komentarze. Dziękuję także uczestnikom konferencji EALE 2016 oraz uczestnikom Warsaw International Economic Meeting 2019 za uwagi i dyskusję.

autorzy:
Marta Palczyńska

Instytut Badań Strukturalnych

wszystkie publikacje