Niedopasowanie kwalifikacji a zarobki – rola umiejętności poznawczych i osobowości

6 maja 2020
abstrakt:

W niniejszym artykule przeanalizowano rolę umiejętności poznawczych i cech osobowości jako czynników wpływających na ryzyko wykonywania pracy poniżej kwalifikacji i wyjaśniających niższe zarobki osób przeedukowanych. Pokazano, że zróżnicowanie umiejętności poznawczych i osobowość pracowników nie wyjaśnia różnic płacowych pomiędzy osobami z kwalifikacjami dopasowanymi do wymagań stanowiska pracy i osobami o za wysokich kwalifikacjach, ale z wykształceniem na tym samym poziomie. Wyniki wskazują także, że cechy osobowości związane są z ryzykiem pracy poniżej kwalifikacji wśród osób w wieku 18-29 lat, ale nie wśród osób w wieku 30-68 lat. Wśród młodszych pracowników osoby ugodowe częściej są przeedukowane, podczas gdy osoby sumienne rzadziej. Chociaż umiejętności poznawcze i osobowość wiążą się z prawdopodobieństwem przeedukowania, różnice w analizowanych umiejętnościach między przeedukowanymi i dobrze dobranymi pracownikami wydają się zbyt ograniczone, aby mogły przekładać się na różnice płacowe.

słowa kluczowe: przeedukowanie, niedopasowanie kwalifikacji, zarobki, cechy osobowości, umiejętności poznawcze, rozumowanie matematyczne
kody JEL: 
rok wydania: 2020
język: angielski
Kategoria publikacji:  ,
seria wydawnicza: IBS Working Paper
numer publikacji: 03/2020
ISSN: 2451-4373
Dodatkowe informacje:

Publikacja powstała w ramach projektu „Youth Employment PartnerSHIP”, który ma na celu przeciwdziałanie bezrobociu wśród osób młodych. Bada efektywność instrumentów wsparcia ludzi młodych, którzy nie pracują się i nie uczą w czterech krajach: Polsce, Hiszpanii, we Włoszech i na Węgrzech. Projekt finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, w ramach EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment (Funduszu na Rzecz Zatrudnienia Młodzieży EEA i Funduszy Norweskich) i współfinansowany ze środków na naukę w latach 2018-2022, przyznanych na realizację projektu międzynarodowego. Chciałabym podziękować Janowi Baranowi i Idze Magdzie za przydatne komentarze. Dziękuję także uczestnikom konferencji EALE 2016 oraz uczestnikom Warsaw International Economic Meeting 2019 za uwagi i dyskusję.

Opublikowane w:

Baltic Journal of Economics.

autorzy:

Instytut Badań Strukturalnych

Skip to content