Wpływ programu refundacji wynagrodzeń  osób młodych na ich zatrudnienie w okresie ożywienia gospodarczego

15 czerwca 2023
abstrakt:

Prezentowane badanie dotyczy wpływu na zatrudnienie dużego programu refundacji wynagrodzeń dla młodych osób bezrobotnych. Program ten  został wprowadzony w 2016 r. w okresie ożywienia gospodarczego w Polsce. Skupiamy się na pytaniu, czy efekty programu różniły się między mężczyznami a kobietami. Badanie wykorzystuje duży zbiór danych administracyjnych dotyczących populacji osób zarejestrowanych jako bezrobotne. Oszacowujemy wpływ nowego programu za pomocą metody difference-in-discontinuities. Główne wnioski wskazują, że w średnim okresie nowy program refundacji wynagrodzeń był skuteczny dla nisko- i średnio-wykwalifikowanych młodych kobiet, ale nie dla mężczyzn. Omawiamy wnioski dla polityki programów wsparcia zatrudnienia młodych osób bezrobotnych.

słowa kluczowe: Refundacja wynagrodzeń, bezrobocie osób młodych, różnice między kobietami i mężczyznami, difference-in-discontinuities, dane administracyjne
kody JEL: 
rok wydania: 2023
język: angielski
Kategoria publikacji: 
seria wydawnicza: IBS Working Paper
numer publikacji: 4/2023
ISSN: 2451-4373
Dodatkowe informacje:

Projekt finansowany jest przez EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment (Funduszu na Rzecz Zatrudnienia Młodzieży EEA i Funduszy Norweskich) (numer grantu 2017-1-008) i współfinansowany ze środków na naukę w latach 2018-2022, przyznanych na realizację projektu międzynarodowego. Dziękujemy Karolowi Madoniowi i Adamowi Bielskiemu za pomoc w realizacji badania. Dziękujemy również Shelly Lundberg, Andrea Weber, Arne Uhlendorff, Bence Szabo oraz uczestnikom konferencji IZA Workshop: Inequality in Post-Transition and Emerging EconomiesBudapest Institute Research Seminar 2022 za cenne uwagi.

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:
 / 
autorzy:

Instytut Badań Strukturalnych

Instytut Badań Strukturalnych, Szkoła Główna Handlowa

Skip to content