Konferencja EALE – The European Association of Labour Economists

3 października 2023
Doroczna Konferencja ELE odbyła się w Pradze w dniach 21-23 września 2023. Piotr Lewandowski i Marta Palczyńska reprezentowali na niej IBS.

Wkład IBS

Marta Palczyńska zaprezentowała artykuł „The employment effects of a wage subsidy for the young during an economic recovery”. Astrid Kunze (NHH) i Iga Magda (IBS) są współautorkami opracowania. Badanie ocenia efekty zatrudnieniowe dużego programu refundacji wynagrodzeń dla młodych bezrobotnych w Polsce. Program został wprowadzony w 2016 roku. Nowy program był skuteczny dla młodych kobiet o niskich i średnich kwalifikacjach, ale nie dla mężczyzn. Badanie przeprowadzono w ramach projektu Youth Employment PartnerShip.

Piotr Lewandowski zaprezentował wspólny referat z Karolem Madoniem (IBS) i Deborah Winkler (Bank Światowy). Przedstawili opracowanie zatytułowane „Rola globalnych łańcuchów wartości dla zadań pracowników i nierówności płacowych”. Pokazuje on, że wyższy udział w GVC wiąże się z większą liczbą rutynowych zadań wśród pracowników w zawodach offshorowych. Pośrednio zwiększa to nierówności płacowe w danym kraju. Jednakże uczestnictwo w GVC bezpośrednio obniża nierówności płacowe, z wyjątkiem najbogatszych krajów. Udział w GVC jest negatywnie powiązany z nierównościami płacowymi w większości krajów o niskich i średnich dochodach, które otrzymują offshorowane miejsca pracy. Natomiast pozytywnie korelują w krajach o wysokich dochodach, które offshorują miejsca pracy.

Konferencja EALE

Program konferencji EALE był bogaty, a poziom prezentowanych badań wysoki. Michèle Belot (Cornell University) wygłosiła przemówienie prezydenckie podsumowujące (jej i innych) badania nad dopasowywaniem miejsc pracy i pracowników online. Konferencja obejmowała również dwa wykłady inauguracyjne. Uta Schönberg (University College London) omówiła badania nad rozprzestrzenianiem się wiedzy i indywidualnymi karierami. Gordon Dahl (Uniwersytet Kalifornijski w San Diego) przedstawił fascynujące badanie różnorodności i dyskryminacji w klasie. Wykazał, że uprzedzenia grupowe osiągają szczyt w spolaryzowanych klasach, w których grupy rodzime i imigranckie mają jednakową reprezentację.

EALE
Michèle Belot (Cornell University)
EALE
Gordon Dahl (University of California, San Diego)

Konferencja EALE dała również okazję do pierwszego oficjalnego wystąpienia ELMI. IBS jest członkiem założycielem sieci ELMI – Sieci Europejskich Instytutów Badań nad Rynkiem Pracy.

ELMI

Obejmowała cztery referaty badaczy z CERGE-EI, IAB, IFAU i LISER. Wszystkie prezentacje zostały przyjęto na konferencję w ramach regularnego zaproszenia do składania prac.

Projekt związany z tą wiadomością:
Newsletter
Skip to content