Uczestnictwo w globalnym łańcuchu dostaw (GVC) a zadania zawodowe i nierówność płac

28 czerwca 2023
abstrakt:

Badamy zależności między udziałem w globalnym łańcuchu dostaw (GVC) a rutynowością pracy (RTI) i krajową nierównością płac. Wykorzystujemy dane ankietowe z 38 krajów na każdym poziomie rozwoju gospodarczego, aby policzyć rutynowość pracy na poziomie indywidualnego pracownika i skonfrontować ją z sektorowymi miarami udziału w GVC- wskaźnikami forwardbackward. Bardziej intensywna integracja w łańcuchy dostaw sprzyja większej rutynowości pracy, w szczególności w zawodach podatnych na offshoring. Efekt jest szczególnie silny w przemyśle i w krajach o niższym poziomie rozwoju. Ponieważ, większa rutynowość pracy jest silnie związana z niższymi płacami, wpływa to pośrednio na zwiększenie krajowych nierówności płac. Jednak udział w GVC bezpośrednio przyczynia się do zmniejszenia nierówności płac, z wyjątkiem najbogatszych krajów. Efekt netto partycypacji w globalnym łańcuchu dostaw ogranicza nierówności płac w większości krajów o niskim i średnim poziomie dochodu, które otrzymują offshorowane miejsca pracy, i zwiększa je w krajach o najwyższym poziomie dochodu, które offshorują miejsca pracy.

słowa kluczowe: Rutynowość pracy, globalny łańcuch dostaw, globalizacja, międzynarodowy podział pracy, nierówność płac
kody JEL: 
rok wydania: 2023
język: angielski
Kategoria publikacji:  ,
seria wydawnicza: IBS Working Paper
numer publikacji: 05/2023
ISSN: 2451-4373
Dodatkowe informacje:

Dziękujemy Danielowi Ledermanowi, Maryli Maliszewskiej, Dino Merotto, Marcie Paczyńskiej, Bobowi Rijkersowi, Benowi Shepardowi, Jorgowi Tudela-Pye i uczestnikom warsztatu Banku Światowego “Leveraging trade for more and better job opportunities in developing countries” za ich cenne uwagi. Ta publikacja uzyskała wsparcie finansowe Banku Światowego. Bank Światowy nie ponosi odpowiedzialności za wnioski, które są wnioskami autorów. Wkład Karola Madonia został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki, nr projektu 2021/41/N/HS4/03640, nr umowy UMO-2021/41/N/HS4/03640. Wszelkie błędy są nasze.

autorzy:

Instytut Badań Strukturalnych (IBS), Warszawa, oraz IZA, Bonn.

Instytut Badań Strukturalnych

Skip to content