Program refundacji wynagrodzeń „Praca dla Młodych” na seminarium IZA

4 listopada 2022
Seminarium „Inequality in Post-Transition and Emerging Economies” pod auspicjami IZA zorganizowali Hartmut Lehmann, Natalia Danzer i Alexander Muravyev. Marta Palczyńska zaprezentowała badania IBS.

Podczas seminarium przedstawiono dwadzieścia dwie prezentacje poruszające szeroki zakres zagadnień, od pomiaru nierówności i ich zmian w czasie, przez badanie polityk rynku pracy, po badanie wpływu norm społecznych na nierówności pomiędzy kobietami i mężczyznami.

Marta Palczyńska zaprezentowała artykuł „The employment effects of a wage subsidy for the young during an economic recovery”(Wpływ programu refundacji wynagrodzeń na zatrudnienie młodych osób w dobie ożywienia gospodarczego) , którego współautorkami są Astrid Kunze i Iga Magda. Badanie analizuje efekty programu refundacji wynagrodzeń dla osób poniżej 30 roku życia „Praca dla Młodych” w Polsce, wykorzystując dane administracyjne z urzędów pracy. Wsparcie zwiększyło prawdopodobieństwo zatrudnienia wśród uprawnionych do niego kobiet, nie miało natomiast wpływu na sytuację uprawnionych mężczyzn.

Seminarium odbyło się online. Jego program dostępny jest tutaj.

Projekt związany z tą wiadomością:
Newsletter
Skip to content