Aktualności
Konferencja EALE – The European Association of Labour Economists
Doroczna Konferencja ELE odbyła się w Pradze w dniach 21-23 września 2023. Piotr Lewandowski i Marta Palczyńska reprezentowali na niej IBS.
Konferencja Gender Gaps 2023
Konferencja odbyła się w Warszawie w dniach 11-12 września 2023. IBS reprezentowała Marta Palczyńska.
Badania IBS na ESPE 2023 – the Annual Conference of the European Society for Population Economics
W tym roku konferencja ESPE odbyła się w czerwcu Belgradzie. Marta Palczyńska z IBS przedstawiła referat „The employment effects of a wage subsidy for the young during an economic recovery”, którego współautorkami są Astrid Kunze (NHH) i Iga Magda (IBS).
Marta Palczyńska na SEHO 2023 – the Annual Meeting of the Society of Economics of the Household
SEHO - the Society of Economics of the Household skupia naukowców z całego świata zajmujących się tematyką szeroko rozumianej ekonomii gospodarstwa domowego. Tegoroczne spotkanie zorganizował Uniwersytet Kopenhaski.
Program refundacji wynagrodzeń „Praca dla Młodych” na seminarium IZA
Seminarium „Inequality in Post-Transition and Emerging Economies” pod auspicjami IZA zorganizowali Hartmut Lehmann, Natalia Danzer i Alexander Muravyev. Marta Palczyńska zaprezentowała badania IBS.
Elastyczność czasu pracy, cechy osobowości a luka w wysokości wynagrodzeń kobiet i mężczyzn – zakończenie projektu Narodowego Centrum Nauki
Dlaczego często zdarza się tak, że kobiety są niżej wynagradzane niż mężczyźni, nawet gdy zajmują równoważne stanowiska i posiadają takie samo wykształcenie. Jakie normy społeczne mają wpływ na decyzje kobiet i mężczyzn na rynku pracy? Przez 4 lata pod tym kątem badaliśmy krajobraz polskiego rynku pracy.
Konferencja WIEM 2019
Marta Palczyńska i Adam Pigoń zaprezentowali wyniki swoich badań na Warsaw International Economic Meeting 2019 – Warszawa, 2-4.07.
Youth Employment PartnerSHIP oficjalnie rozpoczęty
Inauguracja Youth Employment PartnerSHIP odbyła się 16.01 podczas konferencji IBS i BŚ. Badacze z projektu zaprezentowali wyniki swoich badań dot. sytuacji młodych na europejskich rynkach pracy.
Inauguracja projektu Youth Employment PartnerSHIP
Serdecznie zapraszamy na inaugurację międzynarodowego projektu „Youth Employment PartnerSHIP”, która odbędzie się 16 stycznia 2019 r. w Warszawie.
Strategia rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce
Piotr Lewandowski i Marta Palczyńska wzięli udział w pracach nad „Założeniami do Strategii AI w Polsce”, zainicjowanymi przez Ministerstwo Cyfryzacji.
Konferencja WIEM 2018
Udostępniamy prezentacje IBS z Warsaw International Economic Meeting 2018 (3-5.07.).
IZA World Labor Conference
Badania IBS zostały zaprezentowane na konferencji z okazji 20-lecia istnienia IZA.
Skip to content