Aktualności
Program refundacji wynagrodzeń „Praca dla Młodych” na seminarium IZA
Seminarium „Inequality in Post-Transition and Emerging Economies” pod auspicjami IZA zorganizowali Hartmut Lehmann, Natalia Danzer i Alexander Muravyev. Marta Palczyńska zaprezentowała badania IBS.
Elastyczność czasu pracy, cechy osobowości a luka w wysokości wynagrodzeń kobiet i mężczyzn – zakończenie projektu Narodowego Centrum Nauki
Dlaczego często zdarza się tak, że kobiety są niżej wynagradzane niż mężczyźni, nawet gdy zajmują równoważne stanowiska i posiadają takie samo wykształcenie. Jakie normy społeczne mają wpływ na decyzje kobiet i mężczyzn na rynku pracy? Przez 4 lata pod tym kątem badaliśmy krajobraz polskiego rynku pracy.
Konferencja WIEM 2019
Marta Palczyńska i Adam Pigoń zaprezentowali wyniki swoich badań na Warsaw International Economic Meeting 2019 – Warszawa, 2-4.07.
Youth Employment PartnerSHIP oficjalnie rozpoczęty
Inauguracja Youth Employment PartnerSHIP odbyła się 16.01 podczas konferencji IBS i BŚ. Badacze z projektu zaprezentowali wyniki swoich badań dot. sytuacji młodych na europejskich rynkach pracy.
Inauguracja projektu Youth Employment PartnerSHIP
Serdecznie zapraszamy na inaugurację międzynarodowego projektu „Youth Employment PartnerSHIP”, która odbędzie się 16 stycznia 2019 r. w Warszawie.
Strategia rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce
Piotr Lewandowski i Marta Palczyńska wzięli udział w pracach nad „Założeniami do Strategii AI w Polsce”, zainicjowanymi przez Ministerstwo Cyfryzacji.
Konferencja WIEM 2018
Udostępniamy prezentacje IBS z Warsaw International Economic Meeting 2018 (3-5.07.).
IZA World Labor Conference
Badania IBS zostały zaprezentowane na konferencji z okazji 20-lecia istnienia IZA.
Skip to content