Konferencja WIEM 2018

31 lipca 2018
Udostępniamy prezentacje IBS z Warsaw International Economic Meeting 2018 (3-5.07.).

W tym roku odbyła się 13. edycja konferencji organizowanej przez Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Centrum Analiz Ekonomicznych CENEA – Warsaw International Economic Meeting 2018. Wykłady specjalne wygłosili – prof. Orazio Attanasio (University College London, Institute for Fiscal Studies) na temat rozwoju kapitału ludzkiego, oraz prof. Ariel Rubinstein (Tel Aviv University, New York University) na temat mikroekonomicznej teorii gier.

W konferencji wzięło udział 5 ekonomistów i ekonomistek IBS. Główne wnioski z ich badań oraz prezentacje (w języku angielskim) publikujemy poniżej.

Delegacja jako sygnał: ukryta komunikacja przy zbieżnych preferencjach

Joanna Franaszek zaprezentowała model komunikacji między lekarzem i pacjentem oparty na teorii gier. Pokazała, że  jeśli komunikacja bezpośrednia jest ograniczona – na skutek na przykład trudności językowych – oddelegowanie decyzji o wyborze leczenia staje się niewerbalnym kanałem transmisji informacji. Lekarz, do którego została oddelegowana decyzja nie tylko poprawnie odgaduje niewysłowione preferencje pacjenta, ale i dostosowuje do nich swoją ostateczną rekomendację. W szczególności, pacjenci w stosunkowo gorszej formie mogą być leczeni mniej inwazyjną terapią niż ci o lepszym stanie zdrowia. (Badania powstały podczas prac prowadzonych przez autorkę w European University Institute)

Czy nieautoryzowana cyfrowa dystrybucja komiksów zmniejsza ich sprzedaż?

Wojciech Hardy pokazał wyniki badania e-czytelnictwa komiksów przeprowadzone wśród międzynarodowej próby czytelników. Dowiódł, że tzw. ‘piractwo’ internetowe w znacznym stopniu dotyka także przemysłu komiksowego. Eksperymentalna część badania pokazuje, że czytelników ciężko zmotywować do sięgania do autoryzowanych cyfrowych źródeł, nawet jeśli otrzymają darmowe tytuły. Powodem może być niechęć do zmiany formatu komiksu  podczas czytania konkretnych serii. (Wyniki badania zostały zaprezentowane również podczas 20th International Conference on Cultural Economics (Melbourne, 26-29.07 br.).

Program „Rodzina 500+” a podaż pracy kobiet w Polsce

Aneta Kiełczewska zaprezentowała wyniki badania aktywności zawodowej kobiet przeprowadzonego z Igą Magdą (IBS) i Nicolą Brandt (OECD). Wyniki wskazują, że współczynnik aktywności matek z jednym i z dwójką dzieci byłby o 2,4 punkty procentowe wyższy, gdyby reforma 500+ nie została wprowadzona. Efekt ten miał miejsce w ciągu pierwszego roku po wprowadzeniu programu, niemniej po pół roku nasilił się. Najmocniej oddziaływał wśród kobiet z niskim poziomem wykształcenia. Wyniki badania zostały opisane w IBS Working Paper.

Czy osobowość ma wpływ na wysokość zwrotu z umiejętności poznawczych?

Marta Palczyńska pokazała badanie zależności pomiędzy zarobkami a umiejętnościami poznawczymi i osobowością. Wyniki pokazują, że osobowość jest powiązana z wysokością zarobków w Polsce. Osoby sumienne zarabiają więcej, podczas gdy osoby neurotyczne i ugodowe mniej. Dodatkowo osoby neurotyczne uzyskują niższy zwrot z umiejętności poznawczych. Nie ma natomiast istotnych różnic w powiązaniach osobowości z zarobkami pomiędzy kobietami i mężczyznami.

Luka płacowa pomiędzy kobietami a mężczyznami w firmach krajowych i zagranicznych w Polsce

Katarzyna Sałach przedstawiła wstępne wyniki badań prowadzonych wspólnie z Igą Magdą. Skorygowana luka płac pomiędzy kobietami a mężczyznami jest znacznie wyższa w firmach z kapitałem zagranicznym, szczególnie w tych, które powstały po roku 1990. Najbardziej znaczące  różnice występują pomiędzy pracownikami, którzy zarabiają najwięcej. Wśród pracowników zarabiających najmniej większa skorygowana luka płac występuje w firmach krajowych, jednak dla tej grupy pracowników różnice pomiędzy typami własności firmy nie są duże, co wiąże się z obowiązywaniem płacy minimalnej.

Projekt związany z tą wiadomością:
Newsletter
Skip to content