Katarzyna Sałach

współpracownik naukowy

Katarzyna_Salach_1

Doktorantka na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentka matematyki (licencjat) oraz informatyki i ekonometrii (studia magisterskie) na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2016-2018 pracowała w Instytucie Badań Strukturalnych jako analityk i zajmowała się przede wszystkim zagadnieniem ubóstwa energetycznego. Od marca 2018 współpracuje z ekspertami Instytutu w ramach projektu „Luka płacowa kobiet i mężczyzn w ujęciu kohortowym”. Jej zainteresowania naukowe obejmują nierówności płac, dochodów i majątków oraz szeroko rozumianą problematykę ubóstwa.

zainteresowania

nierówności płac, dochodów i majątków, ubóstwo, rynek pracy