Program „Rodzina 500+” a podaż pracy kobiet w Polsce

20 marca 2018
abstrakt:

W opracowaniu analizujemy wpływ świadczenia „Rodzina 500+” na aktywność zawodową kobiet. Celem programu jest zwiększenie dzietności i zmniejszenie ubóstwa wśród rodzin z dziećmi. Świadczenie 500+ zwiększa dochód spoza pracy gospodarstw domowych, co może zmniejszać bodźce do aktywności zawodowej (tzw. efekt dochodowy). Korzystając z danych z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności za lata 2010-2017, porównujemy różnice w zmianach aktywności zawodowej kobiet uprawnionych i nieuprawnionych do świadczenia 500+ (metoda „różnicy w różnicach”). Szacujemy efekt w pierwszym roku wypłat świadczenia (III kw. 2016 – II kw. 2017). Na skutek wprowadzenia programu aktywność zawodowa kobiet z dziećmi spadła o około 2,4 punkty procentowe. Efekt był silniejszy wśród kobiet słabiej wykształconych i mieszkających w mniejszych miastach.

słowa kluczowe: Rodzina 500+, zasiłki dla dzieci, świadczenie wychowawcze, dezaktywizacja zawodowa kobiet, polityka rodzinna
kody JEL: 
rok wydania: 2018
Kategoria publikacji:  ,
seria wydawnicza: IBS Working Paper
numer publikacji: 01/2018
ISSN: 2451-4373
Dodatkowe informacje:

Dziękujemy za cenne wskazówki i komentarze Peterowi Jarrettowi, Pierre’owi Guérin’owi, Piotrowi Lewandowskiemu, Andrei Bassaniniemu, Joannie Tyrowicz oraz uczestnikom seminariów organizowanych przez IBS i OECD. W badaniu zostały wykorzystane dane Głównego Urzędu Statystycznego z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności 2010-2017. GUS nie ponosi odpowiedzialności za dane i wnioski zawarte w publikacji. Stosuje się zwyczajowe zastrzeżenia. Wszelkie błędy są nasze.   *Rozszerzona wersja tekstu została opublikowana w serii IZA Discussion Paper „The Effects of Large Universal Child Benefits on Female Labour Supply” (No. 11652).

Opublikowane w:

IZA Journal of Labor Policy.

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:
 / 
autorzy:

Instytut Badań Strukturalnych, Szkoła Główna Handlowa

Instytut Badań Strukturalnych

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Skip to content