Celem projektu była ocena wpływu programu rządowego "Rodzina 500+" na rynek pracy, a w szczególności na aktywność zawodową i zatrudnienie kobiet.

Projekt był realizowany dla Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

kierowniczka projektu: Iga Magda

analityczka: Aneta Kiełczewska

kontakt : iga.magda@ibs.org.pl

osoby z IBS