Filmowe podsumowania seminariów IBS

18 kwietnia 2018
Przypominamy wyniki badań dot. nierówności ekonomicznych w Polsce oraz wpływu programu 500+ na rynek pracy zaprezentowane na naszych ubiegłorocznych seminariach.
Polska (nie)równych płac, dochodów, majątków?

Podczas seminarium zostały zaprezentowane wyniki analiz dotyczących obecnego oraz historycznego poziomu nierówności ekonomicznych w Polsce, naruszeń płacy minimalnej, a także opiekuńczej roli państwa. Badania zostały zaprezentowane przez Michała Brzezińskiego (Uniwersytet Warszawski), Pawła Bukowskiego (London School of Economics and Political Science), Jakuba Sawulskiego (Instytut Badań Strukturalnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) i Karolinę Goraus-Tańską (Uniwersytet Warszawski). Prezentacje i pozostałe materiały są dostępne na stronie wydarzenia.

„Rodzina 500+” a sytuacja kobiet na rynku pracy

Michał Myck (Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA), Iga Magda (Instytut Badań Strukturalnych, Szkoła Główna Handlowa) i Matteo Morgandi (Bank Światowy) przedstawili wyniki swoich badań dotyczących wpływu programu „Rodzina 500+” na rynek pracy. Zaprezentowali prognozowane oraz faktyczne zmiany aktywności zawodowej kobiet oraz propozycje modyfikacji świadczenia. Prezentacje i podsumowanie seminarium są dostępne na stronie wydarzenia.

realizacja: Kuba Kiljan

***

Seminaria zostały zorganizowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (nr 892/P-DUN/2017).

Projekt związany z tą wiadomością:
Newsletter
Skip to content