Niniejsze opracowanie jest eksperckim podsumowaniem wyników badań i analiz, pokazujących tło i skutki wprowadzenia programu „Rodzina 500+”. Kolejne rozdziały omawiają cele programu, efekty dla rynku pracy, perspektywę makroekonomiczną, a także współzależności programu z pozostałymi instrumentami polityki rodzinnej. Raport podsumowują rekomendacje dotyczące dalszego funkcjonowania polityki rodzinnej w Polsce.  

słowa kluczowe: Rodzina 500+, zasiłki dla dzieci, świadczenie wychowawcze, polityka rodzinna
rok wydania: 2019
język: polski
Kategoria publikacji: 
Dodatkowe informacje:

Raport opracowany został przez zespół ekspertów z Instytutu Badań Strukturalnych (IBS), Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA, GRAPE, Szkoły Głównej Handlowej i Uniwersytetu Warszawskiego.

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:
 / 
pliki do pobrania
autorzy:

Instytut Badań Strukturalnych, Szkoła Główna Handlowa

Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Badań Edukacyjncyh

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Komitet Nauk Demograficznych – Polska Akademia Nauk, GGP Council of Partners

Fundacja CenEA

Fundacja CenEA

Uniwersytet Warszawski, Narodowy Bank Polski

Skip to content