Niniejsze opracowanie jest eksperckim podsumowaniem wyników badań i analiz, pokazujących tło
i skutki wprowadzenia programu „Rodzina 500+”. Kolejne rozdziały omawiają cele programu, efekty dla rynku pracy, perspektywę makroekonomiczną, a także współzależności programu z pozostałymi instrumentami polityki rodzinnej. Raport podsumowują rekomendacje dotyczące dalszego funkcjonowania polityki rodzinnej w Polsce.

 

słowa kluczowe: Rodzina 500+, zasiłki dla dzieci, świadczenie wychowawcze, polityka rodzinna

rok wydania: 2019

język : polski

kategorie tematyczne :

dodatkowe informacje: Raport opracowany został przez zespół ekspertów z Instytutu Badań Strukturalnych (IBS), Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA, GRAPE, Szkoły Głównej Handlowej i Uniwersytetu Warszawskiego.

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:

Polityka rodzinna a podaż pracy kobiet

autorzy:
Mateusz Najsztub

Fundacja CenEA

Michał Brzeziński

Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

Irena E. Kotowska

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Komitet Nauk Demograficznych - Polska Akademia Nauk, GGP Council of Partners

Michał Myck

Fundacja CenEA

Agnieszka Chłoń-Domińczak

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Badań Edukacyjncyh

Joanna Tyrowicz

Uniwersytet Warszawski, Narodowy Bank Polski

Iga Magda

Instytut Badań Strukturalnych, Szkoła Główna Handlowa

wszystkie publikacje