polityka rodzinna

Nowy raport o skutkach programu „Rodzina 500+”
Czy program „Rodzina 500+” spełnił deklarowane przez rząd cele? Jak można go poprawić? Polecamy nowy raport – eksperckie podsumowanie wyników badań i analiz wokół 500+.
Ile kobiet odeszło z rynku pracy na skutek świadczenia 500+?
Publikujemy wyniki IBS i OECD oraz ustosunkowujemy się do reakcji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Co dalej z 500 Plus? – przypominamy rozmowę Igi Magdy i Krzysztofa Rzymana
A już jesienią – podczas seminarium, które właśnie przygotowujemy – przedstawimy ocenę wpływu programu Rodzina 500 Plus na rynek pracy.
„Ogłaszanie boomu demograficznego na skutek wprowadzenia 500+ jest sporą przesadą”
O wpływie programu 500+ na dzietność, rynek pracy, ubóstwo i gospodarkę opowiada Iga Magda – wiceprezeska naszego Instytutu.
Debata o 500+ w DGP
Pozwoli obniżyć ubóstwo wśród rodzin z dziećmi, ale czy wpłynie na wskaźnik dzietności? O plusach i minusach 500+ Piotr Broda-Wysocki, Joanna Krupska, Iga Magda, Bartosz Marczuk, Marek Rymsza, Dorota Szelewa.
O potrzebie spójnego systemu wsparcia dla zwiększenia dzietności w naszym kraju – dr Iga Magda dla PR24
Kluczowa dla kobiet jest stabilność zatrudnienia. Znaczenie ma też podział obowiązków między rodzicami w opiece nad dziećmi, szczególnie dziećmi małymi – dziś obowiązki te w dużej mierze „spadają” na kobiety.
Program Rodzina 500 Plus – opinia IBS
Państwo powinno wspierać rodziny w ponoszeniu kosztów wychowania dzieci, ale Program 500 Plus nie jest tego efektywnym przykładem.
Program Rodzina 500 Plus i spór o wliczanie uzyskanych przez rodziny kwot do dochodu
Do 21 stycznia trwają konsultacje społeczne projektu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Czy wejdzie w życie rozwiązanie niekorzystne z punktu widzenia polityki społecznej jako systemu?
Program Rodzina 500 plus – o efektywności instrumentów finansowych
Polska należy do krajów o najniższych wydatkach na politykę rodzinną w UE. Odpowiedź na pytanie, czy wydawać więcej, jest jednak dużo prostsza, niż na pytanie, jak wydatkować te środki najlepiej.
Polityka rodzinna w Polsce i w Europie – konferencja Instytutu Polityki Społecznej UW
Dr Iga Magda (IBS) przedstawiła referat na temat związków polityki rodzinnej i polityki rynku pracy…
Skip to content