Program Rodzina 500 plus - o efektywności instrumentów finansowych

pixabay-baby-623417_1920
Polska należy do krajów o najniższych wydatkach na politykę rodzinną w UE. Odpowiedź na pytanie, czy wydawać więcej, jest jednak dużo prostsza, niż na pytanie, jak wydatkować te środki najlepiej.

Efektywność takich instrumentów finansowych jak 500 zł na drugie i kolejne dziecko to sprawa złożona. Mogą być one skuteczne dla wsparcia gospodarstw domowych, które mają już kilkoro dzieci i przyczynić się do poprawy ich dochodów i poziomu życia oraz obniżenia ubóstwa. Podjęcie decyzji o rodzicielstwie jest jednak o wiele bardziej złożone i nowe transfery społeczne wcale nie muszą znacząco na te decyzje wpływać.

 

Rządowy program 500+ może zmniejszyć efektywność polityki publicznej w zakresie zmniejszania nierówności dochodowych, gdyż najuboższe rodziny najsłabiej odczują tę pomoc. Dochody tych rodzin w znacznym stopniu zależą od świadczeń z pomocy społecznej i polityki rodzinnej, których zostaną częściowo pozbawione przy korzystaniu z nowych świadczeń.

wszystkie wiadomości