komentarze

Zajęcia przez internet nie zastąpią nauki w szkole – apel ekspertów
Uwaga decydentów i komentatorów życia publicznego jest obecnie skoncentrowana głównie na problemach finansowych firm. Powszechnie nie docenia się długofalowych skutków wielomiesięcznego zamknięcia szkół. Eksperci alarmują, że społeczno-gospodarcze skutki tej decyzji będą odczuwalne przez długie lata.
Musimy rozwiązać zarówno kryzys epidemiczny, jak i zdrowia reprodukcyjnego kobiet
Oświadczenie zarządu IBS ws. wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020
„Polscy emeryci nie są biedni”
Jakub Sawulski o świadczeniach emerytalnych i wydatkach socjalnych państwa – przypominamy komentarz podczas debaty Fundacji Batorego i opinię opublikowaną w Rzeczpospolitej.
Nieefektywność w systemie ochrony zdrowia
Komentarz Igi Magdy (IBS, SGH) i Jerzego Gryglewicza (Uczelnia Łazarskiego) w audycji „Salon – Teraz Solska!” TOK FM.
„Ogłaszanie boomu demograficznego na skutek wprowadzenia 500+ jest sporą przesadą”
O wpływie programu 500+ na dzietność, rynek pracy, ubóstwo i gospodarkę opowiada Iga Magda – wiceprezeska naszego Instytutu.
Opinia IBS odnośnie do wybranych obszarów SOR
Przedstawiamy w całości opinię dotyczącą wybranych propozycji projektu Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) będącej rozwinięciem Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, przyjętego przez Radę Ministrów 16 lutego 2016 r.
Obszar kapitał ludzki w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju – opinia IBS
Obszar „Kapitał ludzki i społeczny” jest pierwszym z obszarów mających przyczynić się do osiągnięcia celów wyznaczonych w SOR. Podkreślenie ważnej roli kapitału ludzkiego i społecznego dla rozwoju gospodarczego oraz spójności społecznej jest zgodne z empirycznym dorobkiem ekonomii.
Rynek pracy w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Opinia IBS
Pierwsze co uderza, to fakt, że rynkowi pracy poświęcono w Strategii niewiele uwagi. To zaskakujące, zważywszy, że praca jest głównym źródłem dochodów ludności oraz najważniejszym sposobem poprawy standardu życia rodzin o niskich dochodach.
Opinia IBS nt. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w odniesieniu do obszaru finansów publicznych
Do 30 września br. trwają konsultacje społeczne SOR. Od dziś, codziennie będziemy upubliczniać naszą opinię w odniesieniu do jednego z wybranych jej obszarów. Zaczynamy od finansów publicznych.
Program Mieszkanie Plus – dyskusja w TOK FM
Czy program ma szansę ucywilizować rynek najmu w Polsce? W audycji „Połączenie” Jakub Janiszewski rozmawia z M. Lisem (IBS), M. Polakowskim (ICRA), K. Święcicką (IBS).
Program Rodzina 500 Plus – opinia IBS
Państwo powinno wspierać rodziny w ponoszeniu kosztów wychowania dzieci, ale Program 500 Plus nie jest tego efektywnym przykładem.
Skip to content