Zajęcia przez internet nie zastąpią nauki w szkole - apel ekspertów

2017.07.24 - power - books
Uwaga decydentów i komentatorów życia publicznego jest obecnie skoncentrowana głównie na problemach finansowych firm. Powszechnie nie docenia się długofalowych skutków wielomiesięcznego zamknięcia szkół. Eksperci alarmują, że społeczno-gospodarcze skutki tej decyzji będą odczuwalne przez długie lata.

30 listopada 2020 r. w Rzeczpospolitej ukazał się apel ekonomistów i socjologów, w którym autorzy alarmują o długofalowych skutkach zamknięcia szkół z powodu trwającej pandemii. Konsekwencje tworzących się obecnie deficytów edukacyjnych będą odczuwalne przez lata i dotkną całe pokolenie dzisiejszych uczniów.

 

Ograniczenie rozwoju kompetencji społecznych, brak ruchu z negatywnymi konsekwencjami dla rozwoju fizycznego i psychicznego, negatywne skutki izolacji dla zdrowia psychicznego, wzrost uzależnienia od internetu, większe narażenie na przemoc domową – to kolejne poważne aspekty wielowymiarowego problemu, z którym musimy się zmierzyć na progu siódmego miesiąca zdalnej edukacji. -  piszą eksperci.

 

Pełne otwarcie szkół na razie nie jest możliwe, ale wobec znaczących i rosnących z każdym miesiącem konsekwencji zamknięcia szkół, działania zmierzające do przywrócenia bezpiecznej i efektywnej edukacji powinny stać się w Polsce priorytetem. Według ekspertów, powinny one oprzeć się na następujących trzech filarach:

  • wyjście poza alternatywę edukacji w szkole lub edukacji zdalnej - wprowadzenie edukacji mieszanej lub hybrydowej, która zakłada część zajęć w szkole i część zajęć w domu ucznia,
  • opracowanie planów bezpiecznego powrotu do szkół wraz z wygasaniem aktualnej fali epidemii,
  • odejście od polityki "one size fits all" - poszerzenie możliwości dostosowania trybu działania szkół do warunków lokalnych zarówno epidemicznych, jak i strukturalnych, takich jak gęstość zaludnienia.

Cały apel można przeczytać tutaj: https://www.rp.pl/Biznes/311299940-Zajecia-przez-internet-nie-zastapia-nauki-w-szkole.html

wszystkie wiadomości