Trudno uzasadnić tak istotne zwiększenie deficytu budżetu państwa w 2016 r. - nasz komentarz do przedstawionych przez rząd założeń budżetu

ibs_logo_podstawowe_negatyw_RGB
7 września 2015 r. Rada Ministrów zatwierdziła projekt budżetu państwa na przyszły rok.

Według założeń dochody budżetu w 2016 r. wyniosą 296,9 mld zł, wydatki 351,5 mld zł, a to oznacza deficyt maksymalnie 54,6 mld zł. W stosunku do planu na rok 2015 dochody budżetowe pozostaną zatem na zbliżonym poziomie, istotnie natomiast wzrosną wydatki budżetu (o 8,2 mld zł), co spowoduje wzrost deficytu o 8,5 mld zł.

 

Prognozy gospodarcze na 2016 rok są dobre – rząd założył, że wzrost gospodarczy wyniesie 3,8% PKB, stopa bezrobocia spadnie poniżej 10%, a gospodarka wydostanie się z deflacji, która negatywnie wpływa na dochody budżetu. W tej sytuacji należałoby spodziewać się obniżenia deficytu budżetowego i prowadzenia bardziej neutralnej polityki fiskalnej. Poniżej prezentujemy nasz komentarz do założeń budżetu na rok 2016.

 

 

***

Artykuł powstał dzięki prowadzonym przez  IBS pracom badawczym w ramach projektu "Jak wydawane są moje podatki". Projekt ma na celu wzmocnienie kontroli obywatelskiej nad finansami państwa i realizowany jest w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt związany z tą wiadomością:

Jak wydawane są moje podatki?

wszystkie wiadomości