Celem projektu realizowanego przez Instytut Badań Strukturalnych w partnerstwie z Fundacją ePaństwo było wzmocnienie kontroli obywatelskiej nad finansami państwa. W ramach projektu zostały uporządkowane, udostępnione oraz przystępnie omówione dane statystyczne na temat finansów publicznych w Polsce w latach 2004-2016. Powstała interaktywna aplikacja internetowa pokazującą, ile państwo wydaje na różne cele publiczne oraz hurtownia danych, która pozwala ściągnąć w formacie csv zestaw danych o finansach publicznych w Polsce w latach 2006-2014. Nasze dane i aplikacja są upowszechniane wśród organizacji pozarządowych oraz obywateli w celu wzmocnienia działań strażniczych. Instytucjom administracji publicznej udzielamy wsparcia informacyjnego, aby lepiej udostępniały dane dotyczące finansów publicznych.

 

W ramach projektu powstało szereg publikacji na temat finansów publicznych w Polsce (wszystkie dostępne poniżej). Analizie została poddana m.in. przejrzystość polskich finansów publicznych, ewolucja finansów państwa od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, budżet państwa na 2016 rok; porównaliśmy stan i strukturę finansów publicznych w Polsce z innymi państwami UE.

 

Poniżej prezentujemy narzędzia, informacje o wydarzeniach, wiadomości dotyczące projektu, grafiki przybliżające temat finansów publicznych w Polsce.

Aplikacja "Jak są wydawane moje podatki"
Hurtownia danych o finansach publicznych

Zestaw danych o finansach publicznych w Polsce w latach 2006-2014 - wszystko do pobrania w formacie csv.

Wydarzenia
  • Seminarium poświęcone przejrzystości finansów publicznych z pracownikami Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Ukrainy - przeczytaj
  • Seminarium podsumowujące projekt pt. „Finanse publiczne w Polsce – dokąd zmierzamy?”
  • Wykład „Finanse publiczne w Polsce – co jest z nimi nie tak” - nagranie filmowe
  • Konferencja prasowa dla dziennikarzy - relacja
  • Warsztat na Personal Democracy Forum 2016 - przeczytaj
  • Hacknight - przeczytaj
O projekcie w mediach

Wybrane materiały, które ukazały się w mediach w związku z projektem:

 

***

Projekt zrealizowano w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Poprzez fundusze EOG i fundusze norweskie, Islandia, Liechtenstein i Norwegia przyczyniają się do zmniejszania nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmacniania relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie. Trzy państwa ściśle współpracują z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG).

 

W okresie 2009–2014 wartość funduszy EOG i funduszy norweskich wynosi 1,79 miliarda euro. Norwegia zapewnia około 97% łącznego finansowania. Fundusze są dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i szkół wyższych, sektora publicznego i sektora prywatnego w 12 nowo przyjętych państwach członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. W ich ramach ma miejsce szeroka współpraca z podmiotami z państw darczyńców, a przedsięwzięcia mogą być wdrażane do 2016 r. Najważniejsze obszary wsparcia obejmują ochronę środowiska i zmiany klimatyczne, badania i stypendia, społeczeństwo obywatelskie, ochronę zdrowia i wsparcie dla dzieci, równość płci, sprawiedliwość i dziedzictwo kulturowe.

 

baner EOG

 

kontakt : ibs@ibs.org.pl, jakub.sawulski@ibs.org.pl

strona projektu : https://mojepanstwo.pl/podatki

osoby z IBS

partnerzy