Jak wydawane są moje podatki?

Czas realizacji: 10.2014 - 04.2016

Celem projektu realizowanego przez Instytut Badań Strukturalnych w partnerstwie z Fundacją ePaństwo było wzmocnienie kontroli obywatelskiej nad finansami państwa. W ramach projektu zostały uporządkowane, udostępnione oraz przystępnie omówione dane statystyczne na temat finansów publicznych w Polsce w latach 2004-2016. Powstała interaktywna aplikacja internetowa pokazującą, ile państwo wydaje na różne cele publiczne oraz hurtownia danych, która pozwala ściągnąć w formacie csv zestaw danych o finansach publicznych w Polsce w latach 2006-2014. Nasze dane i aplikacja są upowszechniane wśród organizacji pozarządowych oraz obywateli w celu wzmocnienia działań strażniczych. Instytucjom administracji publicznej udzielamy wsparcia informacyjnego, aby lepiej udostępniały dane dotyczące finansów publicznych.

W ramach projektu powstało szereg publikacji na temat finansów publicznych w Polsce (wszystkie dostępne poniżej). Analizie została poddana m.in. przejrzystość polskich finansów publicznych, ewolucja finansów państwa od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, budżet państwa na 2016 rok; porównaliśmy stan i strukturę finansów publicznych w Polsce z innymi państwami UE.

Poniżej prezentujemy narzędzia, informacje o wydarzeniach, wiadomości dotyczące projektu, grafiki przybliżające temat finansów publicznych w Polsce.

Aplikacja „Jak są wydawane moje podatki”
Hurtownia danych o finansach publicznych

Zestaw danych o finansach publicznych w Polsce w latach 2006-2014 – wszystko do pobrania w formacie csv.

Wydarzenia
  • Seminarium poświęcone przejrzystości finansów publicznych z pracownikami Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Ukrainy – przeczytaj
  • Seminarium podsumowujące projekt pt. „Finanse publiczne w Polsce – dokąd zmierzamy?”
  • Wykład „Finanse publiczne w Polsce – co jest z nimi nie tak” – nagranie filmowe
  • Konferencja prasowa dla dziennikarzy – relacja
  • Warsztat na Personal Democracy Forum 2016 – przeczytaj
  • Hacknight – przeczytaj
O projekcie w mediach

Wybrane materiały, które ukazały się w mediach w związku z projektem:

***

Projekt zrealizowano w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Poprzez fundusze EOG i fundusze norweskie, Islandia, Liechtenstein i Norwegia przyczyniają się do zmniejszania nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmacniania relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie. Trzy państwa ściśle współpracują z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG).

W okresie 2009–2014 wartość funduszy EOG i funduszy norweskich wynosi 1,79 miliarda euro. Norwegia zapewnia około 97% łącznego finansowania. Fundusze są dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i szkół wyższych, sektora publicznego i sektora prywatnego w 12 nowo przyjętych państwach członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. W ich ramach ma miejsce szeroka współpraca z podmiotami z państw darczyńców, a przedsięwzięcia mogą być wdrażane do 2016 r. Najważniejsze obszary wsparcia obejmują ochronę środowiska i zmiany klimatyczne, badania i stypendia, społeczeństwo obywatelskie, ochronę zdrowia i wsparcie dla dzieci, równość płci, sprawiedliwość i dziedzictwo kulturowe.

Kontakt:

ibs@ibs.org.pl, jakub.sawulski@ibs.org.pl

Podstrona projektu:
https://mojepanstwo.pl/podatki
Partnerzy

Fundacja ePanstwo

Aktualności
Wykład „Finanse publiczne w Polsce – co jest z nimi nie tak?”
Udostępniamy nagranie filmowe z wykładu Jakuba Sawulskiego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
Hurtownia danych o finansach publicznych
Stworzyliśmy z porozumieniem Fundament hurtownię danych, która pozwala ściągnąć w formacie csv zestaw danych o finansach publicznych w Polsce w latach 2006-2014.
Jawność nie wystarczy
Artykuł Klary Kościeleckiej o tym, dlaczego, po co i z jakim efektem „ckarckowaliśmy” dane publiczne.
„Budżet państwa dla nikogo nie jest przejrzysty”
W Obserwatorze Finansowym ukazał się artykuł „Budżet państwa dla nikogo nie jest przejrzysty” nt. seminarium IBS o stanie finansów publicznych w Polsce
Finanse publiczne w Polsce – dokąd zmierzamy?
Zapraszamy na seminarium IBS poświęcone finansom publicznym w Polsce – 19 kwietnia 2016 r., Warszawa.
Hacknight – „crackowanie” PDF-ów dla przejrzystości finansów publicznych
Po marcowym falstarcie – zapraszamy dziś na hacknight – Marszałkowska 84/92 lok.125, godz. 18.30
Sprawdźmy, jak wydawane są nasze podatki
Czy wiesz, jaką kwotę podatków państwo pobiera od Twojego wynagrodzenia i na co ją przeznacza? Jeśli nie – pokazujemy, jak szybko sprawdzić dzięki prostej aplikacji na stronie www.mojepanstwo.pl/podatki
Finanse publiczne w Polsce – dokąd zmierzamy?
Seminarium IBS – rzetelna diagnoza stanu finansów publicznych w Polsce oraz wyzwania stojące przed polską polityką fiskalną w kolejnych latach.
Utracona stabilność finansowania polskiego długu publicznego
Merytorycznie o finansach publicznych w Polsce – Jakub Sawulski dla Biuletynu Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych.
Hacknight – „crackowanie” PDF-ów dla przejrzystości finansów publicznych – w kwietniu!
Uwaga – zmieniamy termin – prezentacja narzędzia do ekstrakcji danych tabelarycznych z plików PDF obrazujących strukturę polskiego budżetu narodowego – w kwietniu
Projekt budżetu państwa na 2016 r. – opinia IBS
Budżet na 2016 rok charakteryzuje się wysokim ujemnym saldem pierwotnym, a to sugeruje przekroczenie pewnej granicy bezpieczeństwa w finansach publicznych
Czego dowiemy się z publicznych danych o finansach publicznych?
Pytanie postawione dość przewrotnie, ponieważ z raportu IBS wynika, że dowiemy się niewiele. Postanowiliśmy zmierzyć się z problemem i razem z Fundacją e-Państwo przygotowaliśmy aplikację, w której każdy może sprawdzić, jak wydatkowane są jego podatki – https://mojepanstwo.pl/podatki. Opinia publiczna może być zaskoczona.
O przejrzystości finansów publicznych z pracownikami Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Ukrainy
24.11.2015 r. w siedzibie IBS odbyło się seminarium poświęcone przejrzystości finansów publicznych zorganizowane przez Ośrodek Studiów Wschodnich w ramach projektu „V4 Civil Servants Mobility Program – Focus Ukraine”.
(Nie)przejrzystość finansów publicznych w Polsce
Jawność bez przejrzystości staje się bezprzedmiotowa, a przejrzystość nie przynosi korzyści, jeżeli dostęp do informacji publicznej jest utrudniony. Przedstawiamy ocenę, wnioski i rekomendacje dotyczące przejrzystości finansów publicznych w Polsce.
Badania
Hurtownia danych o finansach publicznych
Pozwala ściągnąć w formacie csv zestaw danych o finansach publicznych w Polsce w latach 2006-2014.
Aplikacja „Jak są wydawane moje podatki”
Aplikacja pozwala w łatwy sposób sprawdzić, ile podatków państwo pobiera od zarobków każdego z nas i na co je przeznacza.
Publikacje
2016-04-29 Jak udostępniać obywatelom dane o finansach publicznych?
autorzy:    /   / 
Publikacja powstała w ramach projektu „Jak wydawane są moje podatki?” Projekt jest realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
2016-04-04 Finanse publiczne w Polsce – diagnoza na tle innych krajów
autorzy:    / 
Opracowanie stanowi charakterystykę finansów publicznych w Polsce, dokonaną poprzez porównanie najważniejszych cech tego obszaru w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Unii Europejskiej i OECD. Omówiono kolejno: zakres sektora publicznego, źródła dochodów publicznych, strukturę wydatków publicznych oraz wysokości deficytu i długu publicznego. Uwagę skupiono na wskazaniu najistotniejszych podobieństw i różnic. Wskazano między innymi na niestandardową ...
2016-03-15 Z dala od równowagi – ewolucja finansów publicznych w Polsce w latach 2004-2014
autorzy:    /   / 
Cechą polityki fiskalnej w Polsce w latach 2004-2014 była krótkowzroczność. Okres dobrej koniunktury gospodarczej lat 2005-2008 nie został wykorzystany na przeprowadzenie potrzebnych reform finansów publicznych, zmniejszających strukturalną nierównowagę między wydatkami a dochodami. Przeciwnie, wyjątkowo wysoka dynamika wpływów budżetowych zachęciła polityków do zwiększenia wydatków publicznych oraz obniżenia obciążeń podatkowych. Spowolnienie dynamiki PKB w latach ...
2016-01-25 Budżet zmarnowanej szansy. Opinia IBS o projekcie budżetu państwa na 2016 rok
autorzy:    / 
Opracowanie zawiera analizę i ocenę projektu budżetu państwa na 2016 rok zatwierdzonego przez Radę Ministrów 21 grudnia 2015 roku. W opracowaniu rozważono realność przyjętych założeń do budżetu, określono prawdopodobieństwo realizacji zaplanowanych dochodów, wskazano obszary, w których dokonano zwiększenia lub zmniejszenia wydatków budżetowych w stosunku do lat poprzednich oraz przeanalizowano wysokość deficytu budżetowego i salda pierwotnego budżetu. ...
2015-10-15 Audyt (nie)przejrzystości finansów publicznych w Polsce
autorzy:    / 
Opracowanie jest poświęcone analizie jawności i przejrzystości finansów publicznych w Polsce. Spełnianie tych dwóch zasad jest kluczowym warunkiem efektywnej kontroli publicznej nad sposobem zarządzania finansami państwa. Niestety w wielu obszarach postulowane działania w zakresie jawności i przejrzystości finansów publicznych nie są wdrażane. Informacja o sytuacji całego sektora finansów publicznych jest niekompletna, a sposób prezentacji danych ...
Osoby z IBS
Piotr Lewandowski
prezes zarządu IBS
zobacz więcej
Newsletter
Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Tylko wymagane Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Dostosuj zgody
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Przechowują dane narzędzi analitycznych, np.: Google Analytics.
Przechowują dane związane z działaniem reklam.
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami.

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych.

Brak plików cookies.

Zapisz ustawienia Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Skip to content