O przejrzystości finansów publicznych z pracownikami Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Ukrainy

25 listopada 2015
24.11.2015 r. w siedzibie IBS odbyło się seminarium poświęcone przejrzystości finansów publicznych zorganizowane przez Ośrodek Studiów Wschodnich w ramach projektu „V4 Civil Servants Mobility Program – Focus Ukraine”.

Spotkanie poprowadził ekonomista IBS Jakub Sawulski, który przedstawił polskie doświadczenia w zakresie zapewniania transparentności finansów publicznych oraz jej znaczenie dla efektywnej kontroli obywateli nad polityką publiczną, wiarygodności kraju na międzynarodowych rynkach finansowych a także dla skuteczności prowadzonej polityki fiskalnej.

Jakub Sawulski zaprezentował polskie regulacje dotyczące przejrzystości finansów publicznych, wskazał na zalety wprowadzonego w Polsce systemu oraz obszary wymagające zmian, eksponując najważniejsze postulaty  sformułowane na bazie polskich doświadczeń w tym obszarze oraz zaleceń Międzynarodowego Funduszu Walutowego (szczegóły w J. Sawulski, Audyt (nie)przejrzystości finansów publicznych, IBS Warszawa, 2015) .

Spotkanie zakończyła dyskusja, w trakcie której szczególną uwagę zwrócono na znaczenie instytucji kontrolnych dbających o wiarygodność informacji o stanie finansów publicznych (w Polsce są to przede wszystkim Najwyższa Izba Kontroli i Regionalne Izby Obrachunkowe). Pracownicy ukraińskich ministerstw podzielili się także własnymi doświadczeniami na temat wykorzystywania przez instytucje publiczne prostych narzędzi informatycznych do publikowania danych finansowych (aplikacji, wizualizacji danych, baz danych), które ułatwiają obywatelom uzyskiwanie wiedzy o stanie finansów państwa. We wspomnianym powyżej raporcie IBS  o przejrzystości finansów publicznych w Polsce zwróciliśmy uwagę na potrzebę wykorzystywania tego typu narzędzi przez polskie instytucje publiczne. W konkluzji stwierdzono, że część praktyk w tym zakresie stosowanych na Ukrainie mogłaby znaleźć zastosowanie także w Polsce.

Uczestnicy spotkania:

  • Ałła Dyczenko – główny ekonomista wydziału ds. prac nad projektem budżetu; Departament Budżetu Państwowego, Ministerstwo Finansów Ukrainy
  • Ołeksandr Kusznir – zastępca kierownika wydziału ds. dochodów i transferów międzybudżetowych oraz zarządzania miejscowymi budżetami; Departament Miejscowych Budżetów, Ministerstwo Finansów Ukrainy
  • Wasyl Szkurakow – zastępca kierownika zarządzania długiem publicznym; Departament Zadłużeniowej i Międzynarodowej Polityki Finansowej, Ministerstwo Finansów Ukrainy
  • Zorjesława Frejszyn – główny specjalista wydziału ds. projektów międzynarodowych; Departament Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ukrainy
  • Tomasz Piechal – przedstawiciel Ośrodka Studiów Wschodnich – organizatora projektu
  • Jakub Sawulski – ekonomista Instytutu Badań Strukturalnych
Projekt związany z tą wiadomością:
Newsletter
Skip to content