Utracona stabilność finansowania polskiego długu publicznego

Biuletyn IGTE
Merytorycznie o finansach publicznych w Polsce - Jakub Sawulski dla Biuletynu Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych.

W najnowszym Biuletynie IGTE Jakub Sawulski podejmuje temat ryzyka niewypłacalności Polski, próbując odpowiedzieć na pytanie, czy ryzyko to uległo w ostatnich latach zwiększeniu. Ekonomista IBS wskazuje, że właściwa ocena ryzyka jest możliwa przy uwzględnieniu zarówno informacji o wysokości długu publicznego, jak i analizie struktury zadłużenia. Choć, zdaniem autora, daleko nam do sytuacji Grecji, to ryzyko niewypłacalności Polski w ostatnich latach wzrosło. Dlaczego? Dowiemy się z artykułu Jakuba Sawulskiego - "Utracona stabilność finansowania polskiego długu publicznego" opublikowanego w marcowym numerze Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych (przeczytaj).

 

***

Artykuł powstał dzięki prowadzonym przez  IBS pracom badawczym w ramach projektu "Jak wydawane są moje podatki". Celem projektu jest wzmocnienie kontroli obywatelskiej nad finansami państwa. Projekt realizowany jest w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt związany z tą wiadomością:

Jak wydawane są moje podatki?

wszystkie wiadomości