Projekt budżetu państwa na 2016 r. - opinia IBS

pixabay - iggy-bank
Budżet na 2016 rok charakteryzuje się wysokim ujemnym saldem pierwotnym, a to sugeruje przekroczenie pewnej granicy bezpieczeństwa w finansach publicznych

Pozytywne prognozy dla rozwoju polskiej gospodarki w 2016 roku, nowe pozycje w dochodach budżetu oraz oszczędności poczynione w niektórych obszarach wydatków budżetowych w ostatnich latach sprawiają, że od władzy publicznej można byłoby oczekiwać prowadzenia neutralnej polityki fiskalnej, z tendencją do zmniejszania, a nie pogłębiania, nierównowagi w polskich finansach publicznych.

Rozrzutność

Nierównowagi budżetowej w 2016 nie należy wiązać jedynie ze zwiększeniem świadczeń z pomocy społecznej, związanym z wdrożeniem programu „Rodzina 500+”. Jest to raczej efekt rozrzutności władzy publicznej w dysponowaniu środkami publicznymi w niemal wszystkich obszarach działalności państwa, połączony z wyjątkową słabością administracji podatkowej w radzeniu sobie ze ściągalnością podatków, w tym przede wszystkim VAT i CIT.

Brak zasady ostrożoności

W finansach publicznych przekroczona została granica bezpieczeństwa. Budżet na 2016 rok charakteryzuje się wyjątkowo wysokim deficytem i ujemnym saldem pierwotnym. Założenia, podobnie jak w latach poprzednich, zostały poczynione bez zachowania zasady ostrożności (powinny być realne, jednak bliższe pesymistycznym, niż optymistycznym wariantom). Rodzi to ryzyko potrzeby nowelizowania budżetu w trakcie roku.

Budżet zmarnowanej szansy. Opinia IBS o projekcie budżetu państwa na rok 2016

O zmarnowanej szansie na odpowiedzialną politykę fiskalną pisze Jakub Sawulski w najnowszej publikacji IBS "Budżet zmarnowanej szansy. Opinia IBS o projekcie budżetu państwa na rok 2016".

 

 

***

Publikacja powstała w ramach projektu "Jak wydawane są moje podatki". Projekt ma na celu wzmocnienie kontroli obywatelskiej nad finansami państwa i realizowany jest w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt związany z tą wiadomością:

Jak wydawane są moje podatki?

wszystkie wiadomości