abstrakt:

Opracowanie zawiera analizę i ocenę projektu budżetu państwa na 2016 rok zatwierdzonego przez Radę Ministrów 21 grudnia 2015 roku. W opracowaniu rozważono realność przyjętych założeń do budżetu, określono prawdopodobieństwo realizacji zaplanowanych dochodów, wskazano obszary, w których dokonano zwiększenia lub zmniejszenia wydatków budżetowych w stosunku do lat poprzednich oraz przeanalizowano wysokość deficytu budżetowego i salda pierwotnego budżetu. Dokonano przy tym oceny prowadzonej polityki fiskalnej, która zdaniem autora bez uzasadnienia prowadzi do pogłębienia nierównowagi polskich finansów publicznych.

słowa kluczowe: budżet państwa, finanse publiczne, deficyt budżetowy, saldo pierwotne

kody JEL: , , ,

rok wydania: 2016

język : polski

kategorie tematyczne :

numer publikacji : 01/2016

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:

Jak wydawane są moje podatki?

autorzy:
Jakub Sawulski

Instytut Badań Strukturalnych

wszystkie publikacje