Hurtownia danych o finansach publicznych

FP_moje_panstwo
Stworzyliśmy z porozumieniem Fundament hurtownię danych, która pozwala ściągnąć w formacie csv zestaw danych o finansach publicznych w Polsce w latach 2006-2014.

Jedną z najistotniejszych wad przejrzystości finansów publicznych w Polsce jest fakt, że instytucje publiczne nie wykorzystują nowoczesnych narzędzi informatycznych służących do publikowania danych statystycznych (patrz raport: „Audyt (nie)przejrzystości finansów publicznych w Polsce”). Ministerstwo Finansów nie posiada bazy danych, która umożliwiałaby pobieranie informacji o stanie finansów państwa w wybranych formatach, automatyczne tworzenie wykresów czy porównywanie danych według określonych przez użytkownika kryteriów. Większość danych o finansach publicznych publikowane jest w formacie pdf, który znacznie utrudnia obrabianie i analizowanie liczb.

 

Instytut Badań Strukturalnych wspólnie z porozumieniem Fundament postanowił wyjść naprzeciw tym słabościom. Wspólnie stworzyliśmy hurtownię danych o finansach publicznych, która pozwala ściągnąć w formacie csv zestaw danych o finansach publicznych w Polsce w latach 2006-2014 (dane za kolejne lata będą stopniowo uaktualniane).

 

Hurtownia obejmuje następujące tabele
 • Zestawienie dochodów i wydatków sektora finansów publicznych
 • Informacja o wysokości długu publicznego
 • Zestawienie ogólne z wykonania budżetu państwa
 • Zestawienie szczegółowe dotacji i subwencji z budżetu państwa
 • Dochody budżetu państwa według źródeł
 • Wydatki budżetu państwa według działów
 • Wydatki budżetu państwa według części
 • Dochody budżetu środków europejskich
 • Wydatki budżetu środków europejskich
 • Przychody i koszty funduszy celowych
 • Wykonanie Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
 • Wykonanie Funduszu Emerytalno-Rentowego rolników
 • Wykonanie Funduszu Pracy
 • Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne

Po wejściu na stronę hurtowni wybieramy z menu po lewej stronie  interesującą nas tabelę. Następnie możemy wybrać interesujący nas rok. Pod tabelą znajduje się link do pliku csv oraz dokumentu źródłowego.

FP_Hurtownia_danych
IBS_12.05.2016_Hurtowania_danych

 

Aplikacja powstała w ramach projektu "Jak są wydawane moje podatki". Projekt realizowany jest w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

baner EOG

Projekt związany z tą wiadomością:

Jak wydawane są moje podatki?

wszystkie wiadomości