Finanse publiczne w Polsce – diagnoza na tle innych krajów

4 kwietnia 2016
abstrakt:

Opracowanie stanowi charakterystykę finansów publicznych w Polsce, dokonaną poprzez porównanie najważniejszych cech tego obszaru w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Unii Europejskiej i OECD. Omówiono kolejno: zakres sektora publicznego, źródła dochodów publicznych, strukturę wydatków publicznych oraz wysokości deficytu i długu publicznego. Uwagę skupiono na wskazaniu najistotniejszych podobieństw i różnic. Wskazano między innymi na niestandardową reakcję polskich finansów publicznych na globalny kryzys gospodarczy, niewielką progresywność polskiego klina podatkowego, relatywnie wysokie wydatki na świadczenia dla rodzin osoby zmarłej oraz wysoki poziom deficytu strukturalnego. Opracowanie może stanowić punkt wyjścia dla dyskusji nad pożądanymi kierunkami ewolucji finansów publicznych w Polsce w przyszłości.

słowa kluczowe: finanse publiczne, polityka fiskalna, system podatkowy, wydatki publiczne
kody JEL: 
rok wydania: 2016
język: polskiangielski
Kategoria publikacji: 
seria wydawnicza: IBS Policy Paper
numer publikacji: 04/2016
ISSN: 2451-4365
autorzy:

Instytut Badań Strukturalnych

Skip to content