abstrakt:

Opracowanie stanowi charakterystykę finansów publicznych w Polsce, dokonaną poprzez porównanie najważniejszych cech tego obszaru w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Unii Europejskiej i OECD. Omówiono kolejno: zakres sektora publicznego, źródła dochodów publicznych, strukturę wydatków publicznych oraz wysokości deficytu i długu publicznego. Uwagę skupiono na wskazaniu najistotniejszych podobieństw i różnic. Wskazano między innymi na niestandardową reakcję polskich finansów publicznych na globalny kryzys gospodarczy, niewielką progresywność polskiego klina podatkowego, relatywnie wysokie wydatki na świadczenia dla rodzin osoby zmarłej oraz wysoki poziom deficytu strukturalnego. Opracowanie może stanowić punkt wyjścia dla dyskusji nad pożądanymi kierunkami ewolucji finansów publicznych w Polsce w przyszłości.

słowa kluczowe: finanse publiczne, polityka fiskalna, system podatkowy, wydatki publiczne

kody JEL: , ,

rok wydania: 2016

język : polski, angielski

kategorie tematyczne :

seria wydawnicza : IBS Policy Paper

numer publikacji : 04/2016

ISSN : 2451-4365

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:

Jak wydawane są moje podatki?

autorzy:
Jakub Sawulski

Instytut Badań Strukturalnych

wszystkie publikacje