Sprawdźmy, jak wydawane są nasze podatki

Aplikacja0
Czy wiesz, jaką kwotę podatków państwo pobiera od Twojego wynagrodzenia i na co ją przeznacza? Jeśli nie - pokazujemy, jak szybko sprawdzić dzięki prostej aplikacji na stronie www.mojepanstwo.pl/podatki

Jesteśmy przekonani, że dane publiczne można i warto upubliczniać w sposób przystępny. Jawność  bez przejrzystości staje się bezprzedmiotowa, dlatego we współpracy z Fundacją ePaństwo przygotowaliśmy aplikację, która w łatwy sposób pozwala sprawdzić, ile podatków państwo pobiera od zarobków każdego z nas i na co je przeznacza.

Jaką kwotę pobiera państwo od naszego wynagrodzenia

Po wejściu na stronę https://mojepanstwo.pl/podatki widzimy pola umożliwiające wpisanie kwoty naszych zarobków brutto (aplikacja jest anonimowa). Możemy wpisać dochody z umowy o pracę, zlecenie, o dzieło oraz z działalności gospodarczej.

 

aplikacja1

Po naciśnięciu przycisku „oblicz” uzyskamy informację o wysokości dochodów, które państwo osiąga z podatków i składek w związku z wpisaną przez nas kwotą (poniżej przykład - suma podatków od kwoty - 3200 zł brutto). Wartość, którą zobaczymy na ekranie uwzględnia dochody państwa z tytułu podatków i składek od wynagrodzenia płaconych przez:

  • pracownika,
  • pracodawcę a także
  • wysokość płaconych podatków pośrednich (VAT i akcyza) w związku z przeznaczaniem określonej części naszych dochodów na konsumpcję.

aplikacja2

Na co przeznaczane są nasze podatki

Zasadnicza część aplikacji pozwala zobaczyć, na jakie cele przeznaczane są płacone przez nas i pracodawcę podatki od naszego wynagrodzenia. Wydatki państwa podzieliliśmy na 13 kategorii głównych (np. ubezpieczenia społeczne, edukacja, ochrona zdrowia, odsetki od długu publicznego, drogi).

aplikacja3

Każdą kategorię główną - dodatkowo na podkategorie. Łącznie aplikacja zawiera kilkadziesiąt podkategorii i pozwala szczegółowo przeanalizować kierunki wydatkowania środków publicznych w Polsce. Dane z aplikacji obejmują wydatki całego sektora publicznego, który często jest błędnie utożsamiany wyłącznie z budżetem państwa tzn. wydatki:

  • budżetu państw,
  • budżetów samorządów,
  • funduszy działających w ramach ZUS i KRUS,
  • innych funduszy celowych (np. funduszu pracy), budżetów NFZ, szpitali, uczelni wyższych, itd.

aplikacja4Na co naprawdę chcemy przeznaczać nasze podatki

Mamy też możliwość łatwego zbudowania własnego wykresu, na którym możemy oznaczyć własne preferencje dotyczące tego, na co w Polsce warto przeznaczać środki publiczne (przycisk – „zbuduj wykres”). Otrzymujemy do dyspozycji sumę płaconych przez nas podatków i rozdzielamy je pomiędzy 13 kategorii głównych według własnego uznania. Jeśli informacja zostanie zapisana (przycisk – „wyślij”), to dane z wykresów zbudowanych przez wszystkich użytkowników aplikacji (dane użytkowników są anonimowe) przeanalizujemy i upublicznimy  w ramach prowadzonego przez nasz Instytut projektu badawczego.

aplikacja5

Zobacz nagranie

Umieszczamy poniżej odnośnik do krótkiego filmu, w którym Jakub Sawulski (współautor aplikacji) wyjaśnia, jak korzystać z aplikacji.

Aplikacja_film_okladka

 

Metodologia

Dla osób zainteresowanych szczegółami związanymi z pracą merytoryczną nad stworzeniem aplikacji udostępniamy metodologię (pobierz).

 

Strona aplikacji

Aplikacja znajduje się na stronie www.mojepanstwo.pl/podatki 

***

Aplikacja powstała w ramach projektu "Jak są wydawane moje podatki". Projekt realizowany jest w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

baner EOG

 

bmk >

Projekt związany z tą wiadomością:

Jak wydawane są moje podatki?

pliki do pobrania Metodologia
wszystkie wiadomości