W opracowaniu omawiamy zasady upubliczniania danych dotyczących finansów publicznych. Wskazujemy, jak zwiększyć przejrzystość danych o finansach sektora publicznego oraz jak ułatwić ich zrozumienie przez obywateli. Przedstawiamy przykłady dobrych praktyk, polskich i zagranicznych, zarówno na poziomie budżetu państwa jak i finansów samorządów.

 

Analizę zaczynamy od omówienia wagi przejrzystości finansów publicznych w społeczeństwie obywatelskim. Następnie przedstawiamy główne zasady transparentności finansów publicznych. Potem omawiamy znaczenie budżetu państwa. Zaznajamiamy czytelnika z ideą budżetu obywatelskiego. Przedstawiamy również przykłady aplikacji, które w atrakcyjny wizualnie sposób przekazują informacje o wydatkach publicznych na poziomie krajowym oraz samorządowym.

 

Mamy nadzieję, że lektura tego opracowania będzie stanowiła inspirację dla przedstawicieli władzy oraz organizacji pozarządowych, jak w przyjazny dla obywateli sposób upowszechniać informacje o finansach publicznych.

słowa kluczowe: finanse publiczne

rok wydania: 2016

język : polski

kategorie tematyczne :

dodatkowe informacje: Publikacja powstała w ramach projektu „Jak wydawane są moje podatki?” Projekt jest realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:

Jak wydawane są moje podatki?

autorzy:
Katarzyna Mikołajczyk

Fundacja ePaństwo

Jan Baran

Instytut Badań Strukturalnych, Uniwersytet Warszawski

wszystkie publikacje