Opinia IBS odnośnie do wybranych obszarów SOR

SOR-OpiniaIBS
Przedstawiamy w całości opinię dotyczącą wybranych propozycji projektu Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) będącej rozwinięciem Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, przyjętego przez Radę Ministrów 16 lutego 2016 r.

Ocenę formułujemy wyłącznie w odniesieniu do tych obszarów SOR, które na co dzień stanowią przedmiot naszej refleksji badawczej. Koncentrujemy się zatem na finansach publicznych, rynku pracy, demografii, polityce rodzinnej i społecznej, edukacji, systemie ochrony zdrowia, energii i klimacie. Uwagi zgłaszamy w ramach konsultacji społecznych SOR.

 

Zespół Instytutu Badań Strukturalnych

Opinie cząstkowe IBS w odniesieniu do wybranych obszarów SOR:

  • finanse publiczne: WWW, PDF
  • rynek pracy: WWW, PDF
  • demografia i polityka rodzinna: WWW , PDF
  • ochrona zdrowia: WWW , PDF
  • kapitał ludzki: WWW, PDF
  • efektywności energetycznej: WWW, PDF
  • elektromobilność: WWW, PDF

Dokument z treścią wszystkich opinii - do pobrania poniżej.

wszystkie wiadomości