Nieefektywność w systemie ochrony zdrowia

15 stycznia 2018
Komentarz Igi Magdy (IBS, SGH) i Jerzego Gryglewicza (Uczelnia Łazarskiego) w audycji „Salon – Teraz Solska!” TOK FM.

W rozmowie Iga Magda, wiceprezeska naszego Instytutu, zwróciła uwagę na problem nieefektywności w polskim systemie ochrony zdrowia. Oprócz niskich nakładów na opiekę zdrowotną problemem jest wysoki udział wydatków „z własnej kieszeni”, które z powodzeniem można byłoby ograniczyć dzięki przemyślanemu systemowi dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych. W Polsce problemem jest także wysoka liczba łóżek szpitalnych, których – ze względów politycznych – nie ograniczyła nawet ustawa o sieci szpitali z 2017 roku. Wyzwaniem pozostaje również niewielka, znacząco niższa od średniej w krajach OECD i UE, liczba lekarzy w przeliczeniu na 1000 mieszkańców.

Cała rozmowa dostępna na stronie TOK FM (dostęp płatny):

„Kryzys w polskiej służbie zdrowia. Co powinien zrobić nowy minister?” – 11.01.2018 r.

Newsletter
Skip to content