Program Rodzina 500 Plus i spór o wliczanie uzyskanych przez rodziny kwot do dochodu

pixabay-drzewo
Do 21 stycznia trwają konsultacje społeczne projektu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Czy wejdzie w życie rozwiązanie niekorzystne z punktu widzenia polityki społecznej jako systemu?

Do konsultacji społecznych przedstawiono  projekt, który zakłada, że środki z programu Rodzina 500 Plus nie będą wliczane do dochodu i tym samym nie będą miały wpływu na dotychczas pobierane zasiłki z pomocy społecznej czy świadczenia rodzinne. Czy takie rozwiązanie jest korzystne i dla kogo?

 

„Dochody z 500 plus powinny być wliczane do kryteriów decydujących o przyznaniu zasiłków z pomocy społecznej czy świadczeń rodzinnych, by te systemy były spójne. Bez wliczania tych dochodów tworzymy wyrwę w systemie wspierania ubogich rodzin, niewliczanie świadczenia o znaczącej wysokości idzie w poprzek istniejących rozwiązań” – uważa dr Iga Magda z Instytutu Badań Strukturalnych ("500 zł na dziecko jednak pozbawi zasiłków i świadczeń? Trwa spór w rządzie, Grzegorz Osiecki, Marek Chądzyńki, Dziennik Gazeta Prawna)

W opinii IBS

Ekonomiści naszego Instytutu uważają za konieczne:

  • wliczanie dochodów ze świadczeń "Rodzina 500 plus" do progu dochodowego do świadczeń z pomocy społecznej i rodzinnych, co zmniejszy pułapkę bierności (dzięki m.in. mechanizmowi złotówka za złotówkę);
  • włączenie świadczenia 500 plus do obecnego systemu świadczeń rodzinnych, tak aby niepotrzebnie nie dublować rozwiązań, co pozwoli na większą spójność systemu;
  • opracowanie kompleksowego programu polityki rodzinnej, pokazującego jak świadczenie 500 plus wpisze się w istniejący system rozwiązań oraz przedstawiającego konieczne działania w przyszłości.

Dla zmiany poziomu dzietności w Polsce potrzeba więcej spójnych działań - dalszego wsparcia systemu żłobków i przedszkoli, uelastyczniania rozwiązań w zakresie opieki, lepszej jakości opieki w okresie szkolnym, wsparcia ułatwień dla obojga rodziców w łączeniu życia zawodowego z rodzinnym.

 

  • artykuł Grzegorza Osieckiego, Marka Chądzyńkiego w Dzienniku Gazecie Prawnej "500 zł na dziecko jednak pozbawi zasiłków i świadczeń? Trwa spór w rządzie" (przeczytaj)

oprac. Beata Kwiatkowska >

wszystkie wiadomości