Polityka rodzinna w Polsce i w Europie - konferencja Instytutu Polityki Społecznej UW

Dr Iga Magda (IBS) przedstawiła referat na temat związków polityki rodzinnej i polityki rynku pracy...

Dr Iga Magda (IBS) wzięła udział w konferencji "Polityka rodzinna w Polsce i w Europie", zorganizowanej przez Instytut Polityki Społecznej UW 28 września 2015 w Warszawie. Wiceprezes IBS przedstawiła referat na temat związków polityki rodzinnej i polityki rynku pracy, uwypuklając problemy elastycznych form zatrudnienia a także zagadnienia podziału urlopów rodzicielskich oraz opieki nad dziećmi między ojców i matki. Dyskusja w trakcie konferencji dotyczyła zarówno teoretycznych aspektów różnych perspektyw analizowania polityki rodzinnej, jak i bieżących rozwiązań wdrażanych w Polsce i Europie, ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy płci.

 

Pozostali prelegenci i program spotkania - na stronie www.familypolicy.pl

wszystkie wiadomości