Luka płacowa kobiet i mężczyzn w ujęciu kohortowym

Czas realizacji: 06.2014 - 12.2018

Celem  naukowym projektu jest analiza determinant zróżnicowania płac kobiet i mężczyzn w różnych grupach wieku oraz z perspektywy polityki zarządzania na poziomie firmy. Zbadamy, czy determinanty luki płacowej różnią się wśród kobiet i mężczyzn w różnym wieku i czy ta zależność jest inna dla osób lepiej oraz gorzej zarabiających. Chcemy ponadto zweryfikować, czy i w jak dużym stopniu luka płacowa może być kształtowana przez politykę firmy, w  zakresie zarządzania personelem i kształtowania wynagrodzeń – w szczególności, jak duża jest  w tych przedsiębiorstwach, które zarządzane są przez kobiety.

***

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/10/E/HS4/00445.

 
Kontakt:

ibs@ibs.org.pl

Aktualności
Perspektywy zatrudnienia i bezrobocia
Podczas warsztatów IAB (Norymberga, 17-18.01) Jan Gromadzki oraz Katarzyna Sałach zaprezentowali wyniki swoich badań dot. efektu dodanej pracownicy oraz różnic w wysokości luki płacowej w firmach z polskim i zagranicznym kapitałem.
10 lat po wielkim kryzysie – rynki pracy w krajach post socjalistycznych i rozwijających się
Podczas warsztatów IZA i Higher School of Economics (Moskwa, 11-12.10.) Iga Magda zaprezentowała wyniki badań dot. zróżnicowania płac w Europie Środkowo-Wschodniej.
Konferencja EALE 2018
Prezentacja badań IBS podczas 30. konferencji Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Pracy (Lyon, 13-15.09.).
Konferencja WIEM 2018
Udostępniamy prezentacje IBS z Warsaw International Economic Meeting 2018 (3-5.07.).
IZA World Labor Conference
Badania IBS zostały zaprezentowane na konferencji z okazji 20-lecia istnienia IZA.
Publikacje
2019-01-31 Luka płacowa w miejscu pracy: czy wiek firmy ma znaczenie dla jej wysokości?
autorzy:    /   / 
W artykule analizujemy związek między wiekiem firmy a wysokością luki płacowej kobiet i mężczyzn w danej organizacji. Analizujemy dane z Europejskiego Badania Struktury Wynagrodzeń dla ośmiu krajów. Pokazujemy, że we wszystkich krajach luki płacowe kobiet i mężczyzn są najmniejsze w najmłodszych przedsiębiorstwach. Ponadto w Europie Środkowo – Wschodniej luki te rosną wraz z wiekiem firm, i wydają się być ...
2018-12-12 Czy obecność kobiet na stanowiskach zarządczych pomaga zmniejszyć różnice płacowe między płciami? Instytucje publiczne vs. prywatne
autorzy:    /   / 
W artykule analizujemy związek między obecnością kobiet wśród kadry zarządzającej a wysokością luki płacowej kobiet i mężczyzn w danej organizacji. Analizujemy oddzielnie sektor publiczny i prywatny na podstawie dużego zbioru danych o firmach i pracownikach w Polsce. Korzystając z parametrycznych oraz nieparametrycznych metod dekompozycji, pokazujemy, że większy odsetek kobiet wśród zarządzających przekłada się na lepszą pozycję płacową kobiet ...
Osoby z IBS
Iga Magda
wiceprezeska zarządu IBS
zobacz więcej
Newsletter
Skip to content