Celem  naukowym projektu jest analiza determinant zróżnicowania płac kobiet i mężczyzn w różnych grupach wieku oraz z perspektywy polityki zarządzania na poziomie firmy. Zbadamy, czy determinanty luki płacowej różnią się wśród kobiet i mężczyzn w różnym wieku i czy ta zależność jest inna dla osób lepiej oraz gorzej zarabiających. Chcemy ponadto zweryfikować, czy i w jak dużym stopniu luka płacowa może być kształtowana przez politykę firmy, w  zakresie zarządzania personelem i kształtowania wynagrodzeń - w szczególności, jak duża jest  w tych przedsiębiorstwach, które zarządzane są przez kobiety.

 

***

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/10/E/HS4/00445.

Logo-NCN-PL_poziom

kontakt : ibs@ibs.org.pl

osoby z IBS