Najnowsza wersja artykułu "Luka płacowa w miejscu pracy: czy wiek firmy ma znaczenie dla jej wysokości?" ukazała się w czasopiśmie „European Journal of Industrial Relations”.

 

abstrakt:

W artykule analizujemy związek między wiekiem firmy a wysokością luki płacowej kobiet i mężczyzn w danej organizacji. Analizujemy dane z Europejskiego Badania Struktury Wynagrodzeń dla ośmiu krajów. Pokazujemy, że we wszystkich krajach luki płacowe kobiet i mężczyzn są najmniejsze w najmłodszych przedsiębiorstwach. Ponadto w Europie Środkowo – Wschodniej luki te rosną wraz z wiekiem firm, i wydają się być największe w przedsiębiorstwach, które przed transformacją były państwowe i zostały sprywatyzowane. Wskazujemy na możliwe źródła zaobserwowanych różnic płacowych sięgając do teorii konkurencyjnych i monopsonistycznych rynków pracy.

słowa kluczowe: luka płacowa wg płci; nierówności płacowe; transformacja gospodarcza; wiek firm

kody JEL: , ,

rok wydania: 2019

język : angielski

kategorie tematyczne : ,

seria wydawnicza : IBS Working Paper

numer publikacji : 01/2019

ISSN : 2451-4373

dodatkowe informacje: Publikacja powstała w ramach projektu Sonata BiS, finansowego ze środków Narodowego Centrum Nauki (DEC-2013/10/E/HS4/00445). Ewa Cukrowska-Torzewska dziękuje za wsparcie Fundacji Nauki Polskiej. Najnowsza wersja artykułu ukazała się w czasopiśmie „European Journal of Industrial Relations”.

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:

Luka płacowa kobiet i mężczyzn w ujęciu kohortowym

autorzy:
Ewa Cukrowska-Torzewska

Instytut Badań Strukturalnych, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Iga Magda

Instytut Badań Strukturalnych, Szkoła Główna Handlowa

wszystkie publikacje