Luka płacowa w miejscu pracy: czy wiek firmy ma znaczenie dla jej wysokości?

31 stycznia 2019
abstrakt:

W artykule analizujemy związek między wiekiem firmy a wysokością luki płacowej kobiet i mężczyzn w danej organizacji. Analizujemy dane z Europejskiego Badania Struktury Wynagrodzeń dla ośmiu krajów. Pokazujemy, że we wszystkich krajach luki płacowe kobiet i mężczyzn są najmniejsze w najmłodszych przedsiębiorstwach. Ponadto w Europie Środkowo – Wschodniej luki te rosną wraz z wiekiem firm, i wydają się być największe w przedsiębiorstwach, które przed transformacją były państwowe i zostały sprywatyzowane. Wskazujemy na możliwe źródła zaobserwowanych różnic płacowych sięgając do teorii konkurencyjnych i monopsonistycznych rynków pracy.

słowa kluczowe: luka płacowa wg płci; nierówności płacowe; transformacja gospodarcza; wiek firm
kody JEL: 
rok wydania: 2019
Kategoria publikacji:  ,
seria wydawnicza: IBS Working Paper
numer publikacji: 01/2019
ISSN: 2451-4373
Dodatkowe informacje:

Publikacja powstała w ramach projektu Sonata BiS, finansowego ze środków Narodowego Centrum Nauki (DEC-2013/10/E/HS4/00445). Ewa Cukrowska-Torzewska dziękuje za wsparcie Fundacji Nauki Polskiej. Najnowsza wersja artykułu ukazała się w czasopiśmie „European Journal of Industrial Relations”.

Opublikowane w:

„Luka płacowa w miejscu pracy: czy wiek firmy ma znaczenie dla jej wysokości?” ukazała się w czasopiśmie „European Journal of Industrial Relations”.

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:
 / 
autorzy:

Instytut Badań Strukturalnych, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Instytut Badań Strukturalnych, Szkoła Główna Handlowa

Skip to content