luka płacowa

Perspektywy zatrudnienia i bezrobocia
Podczas warsztatów IAB (Norymberga, 17-18.01) Jan Gromadzki oraz Katarzyna Sałach zaprezentowali wyniki swoich badań dot. efektu dodanej pracownicy oraz różnic w wysokości luki płacowej w firmach z polskim i zagranicznym kapitałem.
Różnice płac kobiet i mężczyzn w Twoim miejscu pracy
For the last 20 years, wage inequalities between women and men in Poland have remained at the level of 20%. The "Equal Earnings” application allows you to see how wage inequalities look like in a particular company, institution, or organisation.
25 lat po transformacji ustrojowej – nierówności płci na rynku pracy w Europie Wschodniej
Najnowsza pozycja wydawnictwa Routledge zawiera kompleksowe omówienie nierówności płci na rynku pracy w krajach Europy Wschodniej od czasu upadku komunizmu.
Aplikacja „Równość wynagrodzeń” – poznajmy różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn
Każda firma i instytucja może już sprawdzić, czy istnieją w niej nierówności płacowe pomiędzy kobietami i mężczyznami.
Skip to content