Perspektywy zatrudnienia i bezrobocia

3 lutego 2019
Podczas warsztatów IAB (Norymberga, 17-18.01) Jan Gromadzki oraz Katarzyna Sałach zaprezentowali wyniki swoich badań dot. efektu dodanej pracownicy oraz różnic w wysokości luki płacowej w firmach z polskim i zagranicznym kapitałem.

Interdyscyplinarne warsztaty dla doktorantów zatytułowane „Perspectives on (Un-) Employment”, zorganizowane przez IAB, odbyły się w Norymberdze w dniach 17-18 stycznia 2019 r. Wyniki swoich badań zaprezentowali doktoranci z czołowych uczelni Niemiec i innych krajów (m.in. LMU Munich, Humboldt University of Berlin, LSE, MIT, HEC Lausanne). Tematy prezentacji dotyczyły m.in. podaży pracy, migracji, dyskryminacji ze względu na płeć, czy mechanizmów ustalania płac.

Jan Gromadzki zaprezentował wyniki badań dotyczących heterogeniczności tzw. efektu dodanej pracownicy (added worker effect). Wyniki pokazują, iż utrata pracy przez męża prowadzi do zwiększenia aktywności zawodowej przez żonę. Efekt jest silniejszy w przypadku żon osób samozatrudnionych niż w przypadku żon osób zatrudnionych na umowy na czas nieokreślony lub określony. Wyniki wskazują na możliwe wypieranie efektu dodanej pracownicy przez ochronę zatrudnienia (→prezentacja).

Katarzyna Sałach przedstawiła wyniki badania prowadzonego wspólnie z Igą Magdą nad luką płac pomiędzy kobietami a mężczyznami, ze szczególnym uwzględnieniem różnic pomiędzy firmami krajowymi a zagranicznymi. Luka płac w sektorze firm zagranicznych jest w Polsce nieznacznie wyższa niż w sektorze firm prywatnych o kapitale krajowym. Przyczyny występowania nierówności wynagrodzeń są jednak zróżnicowane: w sektorze krajowym kobiety znacznie częściej niż mężczyźni wybierają nisko płatne miejsca pracy (występuje segregacja kobiet do nisko płatnych zawodów), natomiast w sektorze zagranicznym dominujące znaczenie mają różnice płac wewnątrz firm (→prezentacja).

Projekt związany z tą wiadomością:
Newsletter
Skip to content