Jan Gromadzki

ekonomista

Jan_Gromadzki_1b

Doktorant w Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH. W przeszłości asystent naukowy na University of Zurich oraz stypendysta Erasmus + na University of Gronigen i GFPS na University of Bonn. W 2019 r. otrzymał grant Preludium, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki.

 

W pracy naukowej zajmuje się przede wszystkim ekonomią pracy, a także ekonomią polityczną i historią gospodarczą. Tematyka obecnie prowadzonych badań obejmuje m.in. wpływ transferów socjalnych na podaż pracy gospodarstw domowych, wpływ automatyzacji na nierówności płacowe i dochodowe, wpływ nierówności majątkowych na konflikt etniczny oraz rolę efektów sieciowych w decyzjach osób LGBTQ o ujawnieniu swojej tożsamości.

 

 

Fan festiwali muzycznych, kina, teatru i szeroko rozumianej kultury queer.

zainteresowania

ekonomia pracy, mikroekonometria, uczenie maszynowe

curriculum vitae

Jan Gromadzki

wiadomości