Jan Gromadzki

ekonomista

Jan_Gromadzki_1b

Doktorant w Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH. Absolwent ekonomii w SGH, stypendysta Erasmus + na University of Gronigen i GFPS na University of Bonn. W 2019 r. otrzymał grant Preludium, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki.

 

W pracy naukowej zajmuje się przede wszystkim ekonomią pracy, a także ekonomią polityczną i historią gospodarczą. Tematyka obecnie prowadzonych badań obejmuje m.in. wpływ transferów socjalnych na podaż pracy gospodarstw domowych, nierówności płacowe i dochodowe, nierówności dochodowe a konflikt etniczny, postawy społeczne wobec osób LGBT.

 

Fan festiwali muzycznych, kina, teatru i sztuki.

zainteresowania

ekonomia pracy, mikroekonometria, uczenie maszynowe