Jan Gromadzki

analityk

Jan_Gromadzki_1b

Doktorant w Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH. Absolwent ekonomii w SGH, stypendysta Erasmus + na University of Gronigen i GFPS na University of Bonn.

 

W pracy badawczo-naukowej zajmuje się przede wszystkim wpływem  zmian instytucjonalnych na podaż pracy oraz zjawiskiem dyskryminacji na rynku pracy. Ponadto interesuje się wykorzystaniem uczenia maszynowego pod kątem wykrywania fake news oraz ewaluacją regulacji rynku substancji psychoaktywnych.

 

Fan festiwali muzycznych, kina, teatru i sztuki.

zainteresowania

ekonomia pracy, mikroekonometria, uczenie maszynowe