25 lat po transformacji ustrojowej – nierówności płci na rynku pracy w Europie Wschodniej

Gender_publikacja_17.11.2016_1
Najnowsza pozycja wydawnictwa Routledge zawiera kompleksowe omówienie nierówności płci na rynku pracy w krajach Europy Wschodniej od czasu upadku komunizmu.

Poszczególne rozdziały  „Gender Inequality in the Eastern European Labour Market” poświęcone zostały problematyce nierówności płci na rynku pracy w  Bułgarii,  Czechach, Niemczech Wschodnich, Estonii, Węgrzech, Litwie, Polsce, Rumunii oraz  Słowenii.  Prezentują ewolucję luk między kobietami i mężczyznami we wskaźnikach zatrudnienia oraz płacach, oraz analizują rolę, jaką dla nierówności płci na rynku pracy odgrywały takie czynniki, jak polityki publiczne, zmieniające się postawy społeczne, poziom wykształcenia oraz interakcje między macierzyństwem a rynkiem pracy.

 

Książka pod redakcją Giovanniego Razzu z Uniwerstytetu w Reading ukazała się w serii Routledge Contemporary Russia and Eastern Europe Series. Rozdział dotyczący Polski napisali członkowie Zespołu IBS: Jan Baran, Roma Keister, Piotr Lewandowski, Iga Magda. Publikację można kupić na stronie wydawnictwa - https://www.routledge.com/Gender-Inequality-in-the-Eastern-European-Labour-Market-Twenty-five-years/Razzu/p/book/9781138999855 - a niebawem także w standardowych kanałach dystrybucji.

 

 

Gender_publikacja_17.11.2016_1
wszystkie wiadomości