Różnice płac kobiet i mężczyzn w Twoim miejscu pracy

6 czerwca 2017
For the last 20 years, wage inequalities between women and men in Poland have remained at the level of 20%. The "Equal Earnings” application allows you to see how wage inequalities look like in a particular company, institution, or organisation.

Główny Urząd Statystyczny podaje, że średnia różnica pomiędzy płacami kobiet i mężczyzn w Polsce to ok. 8% (GUS 2015 na podstawie Badania Struktury Wynagrodzeń 2014). Tymczasem jeśli porównamy wynagrodzenia kobiet i mężczyzn mających podobne wykształcenie, doświadczenie zawodowe, pracujących w podobnych zawodach, sektorach gospodarki, w podobnej wielkości firmach, to okazuje się, że przeciętna (skorygowana) luka płacowa (ang. Gender Pay Gap – GPGwynosi 20%. W przedsiębiorstwach prywatnych, których udział w zatrudnieniu jest dominujący, plasujemy się znacznie powyżej średniej dla UE.

Anonimowe oszacowanie w naszym miejscu pracy

Statystyki statystykami, ale każda/y z nas może być żywo zainteresowany przede wszystkim tym, jak wygląda sytuacja w naszych miejscach pracy. Instytut Badań Strukturalnych we współpracy z GRAPE – na zamówienie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – opracował narzędzie pozwalające ocenić różnice między płacami kobiet i mężczyzn w konkretnym przedsiębiorstwie, instytucji, organizacji. Aplikacja „Równość wynagrodzeń” sprawdzi się przy ocenie luki płacowej w organizacjach zatrudniających przynajmniej 100 pracowników. Można z niej skorzystać, wprowadzając dane z kadr o pracownikach (m.in. wynagrodzenie, płeć, wykształcenie, wiek), zachowując jednocześnie pełną anonimowość.  Firmy, instytucje, organizacje mogą już zatem sprawdzić, czy istnieją w nich nierówności płacowe pomiędzy kobietami i mężczyznami. Poniżej podajemy odnośniki do wszystkich przydatnych materiałów, które pomogą nam zorientować się, czy i w jakim rozmiarze luka płacowa istnieje w naszej organizacji.

Materiały do pobrania:

Strona MRPiPS z informacjami o aplikacji – zobacz

 oprac. Beata Kwiatkowska

Projekt związany z tą wiadomością:
Newsletter
Skip to content