W ramach projektu przygotowana została aplikacja pozwalająca na pomiar różnic wynagrodzenia kobiet i mężczyzn za wykonanie jednakowej pracy u danego pracodawcy. Dodatkowo w opracowanych raportach przedstawiona została metodologia umożliwiająca oszacowanie skorygowanego wskaźnika luki płacowej uwzględniającego różne charakterystyki pracy i pracowników w warunkach polskiej gospodarki. Przedstawiliśmy także raport opisujący najważniejsze tendencje w zakresie luki płacowej wśród kobiet i mężczyzn na polskim rynku pracy.

***

Projekt został zrealizowany dla Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Wszelkie błędy są nasze.

koordynator projektu ze strony IBS: Iga Magda

koordynator projektu ze strony GRAPE: Joanna Tyrowicz

kontakt : iga.magda@ibs.org.pl

osoby z IBS