Metodologia oceny luki płacowej oraz opracowanie narzędzia pozwalającego ocenić różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn

Czas realizacji: 09.2015 - 11.2015

W ramach projektu przygotowana została aplikacja pozwalająca na pomiar różnic wynagrodzenia kobiet i mężczyzn za wykonanie jednakowej pracy u danego pracodawcy. Dodatkowo w opracowanych raportach przedstawiona została metodologia umożliwiająca oszacowanie skorygowanego wskaźnika luki płacowej uwzględniającego różne charakterystyki pracy i pracowników w warunkach polskiej gospodarki. Przedstawiliśmy także raport opisujący najważniejsze tendencje w zakresie luki płacowej wśród kobiet i mężczyzn na polskim rynku pracy.

***

Projekt został zrealizowany dla Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Wszelkie błędy są nasze.

koordynator projektu ze strony IBS:
Iga Magda
koordynator projektu ze strony GRAPE:
Joanna Tyrowicz
Kontakt:

iga.magda@ibs.org.pl

Aktualności
Różnice płac kobiet i mężczyzn w Twoim miejscu pracy
For the last 20 years, wage inequalities between women and men in Poland have remained at the level of 20%. The "Equal Earnings” application allows you to see how wage inequalities look like in a particular company, institution, or organisation.
Aplikacja „Równość wynagrodzeń” – poznajmy różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn
Każda firma i instytucja może już sprawdzić, czy istnieją w niej nierówności płacowe pomiędzy kobietami i mężczyznami.
Badania
Równość wynagrodzeń – aplikacja
Wprowadzając dane o płacach pracowników, ich płci, wieku, wykształceniu oraz innych wybranych cechach uzyskujemy oszacowanie, na ile różnice w płacach mężczyzn i kobiet wynikają z faktycznych różnic między nimi – a na ile z polityki płacowej firmy.
Publikacje
2015-11-30 Nierówności płacowe kobiet i mężczyzn. Pomiar, trendy, wyjaśnienia
autorzy:    /   /   / 
Badanie zrealizowane zostało dla Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Stosuje się zwyczajowe zastrzeżenia. Wszelkie błędy są nasze.
Osoby z IBS
Iga Magda
wiceprezeska zarządu IBS
zobacz więcej
Newsletter
Skip to content