Na raport składają się trzy główne części. W pierwszej kolejności przedstawiono szeroki kontekst metodologiczny równości kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Część ta zakończona jest prezentacją zróżnicowania w oszacowaniach skali nierówności w zależności od metody i zakresu zmiennych kontrolnych, co pozwala czytelnikowi zbudować intuicję na temat pozostałych prezentowanych w raporcie oszacowań. Część druga raportu poświęcona jest trendom i tendencjom obserwowanym w Polsce. W części trzeciej raportu przedstawiono szerszy kontekst międzynarodowy. Raport zakończony został syntezą wniosków oraz listą podstawowych rekomendacji dotyczących zmniejszania skali nierówności na rynku pracy w Polsce.

słowa kluczowe: nierówność płacowa, luka płacowa

rok wydania: 2015

język : polski

kategorie tematyczne :

dodatkowe informacje: Badanie zrealizowane zostało dla Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Stosuje się zwyczajowe zastrzeżenia. Wszelkie błędy są nasze.

autorzy:
Lucas van der Velde

Uniwersytet Warszawski, Bank Światowy

Joanna Tyrowicz

Uniwersytet Warszawski, Narodowy Bank Polski

Iga Magda

Instytut Badań Strukturalnych, Szkoła Główna Handlowa

wszystkie publikacje