Nierówności płacowe kobiet i mężczyzn. Pomiar, trendy, wyjaśnienia

30 listopada 2015

Na raport składają się trzy główne części. W pierwszej kolejności przedstawiono szeroki kontekst metodologiczny równości kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Część ta zakończona jest prezentacją zróżnicowania w oszacowaniach skali nierówności w zależności od metody i zakresu zmiennych kontrolnych, co pozwala czytelnikowi zbudować intuicję na temat pozostałych prezentowanych w raporcie oszacowań. Część druga raportu poświęcona jest trendom i tendencjom obserwowanym w Polsce. W części trzeciej raportu przedstawiono szerszy kontekst międzynarodowy. Raport zakończony został syntezą wniosków oraz listą podstawowych rekomendacji dotyczących zmniejszania skali nierówności na rynku pracy w Polsce.

słowa kluczowe: nierówność płacowa, luka płacowa
rok wydania: 2015
język: polski
Kategoria publikacji: 
Dodatkowe informacje:

Badanie zrealizowane zostało dla Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Stosuje się zwyczajowe zastrzeżenia. Wszelkie błędy są nasze.

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:
 / 
autorzy:

Instytut Badań Strukturalnych, Szkoła Główna Handlowa

Uniwersytet Warszawski, Bank Światowy

Uniwersytet Warszawski, Narodowy Bank Polski

Skip to content