10 lat po wielkim kryzysie – rynki pracy w krajach post socjalistycznych i rozwijających się

18 października 2018
Podczas warsztatów IZA i Higher School of Economics (Moskwa, 11-12.10.) Iga Magda zaprezentowała wyniki badań dot. zróżnicowania płac w Europie Środkowo-Wschodniej.

Warsztaty zatytułowane “2nd IZA/HSE Workshop: Ten Years after the Financial Crisis – Labor Market Adjustment in Emerging and Post-Transition Economies” zostały zorganizowane przez IZA (Bonn, Niemcy) i Higher School of Economics (Moskwa, Rosja) w Moskwie w dniach 10-12 października br. Dotyczyły dostosowań na rynkach pracy krajów post socjalistycznych i rozwijających się 10 lat po wielkim kryzysie. Ekonomiści zajmujący się problematyką rynków pracy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Azji dyskutowali m.in. nad zagadnieniami nierówności płac i dochodów, zmianami zatrudnienia i bezrobocia oraz zmianami w strukturze popytu i podaży pracy.   Iga Magda, wiceprezeska naszego Instytutu, zaprezentowała wyniki badań dotyczących zmian w poziomie zróżnicowania płac w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Wskazują one na spadek poziomu nierówności płacowych w większości krajów naszego regionu w okresie 2006 – 2014. Różnice w wariancji płac między krajami determinowane są przede wszystkim przez zróżnicowanie płac między firmami. Poziom zróżnicowania płac wewnątrz firm jest podobny w analizowanych krajach. Wyniki opublikujemy wkrótce w ramach serii IBS Working Paper.

Projekt związany z tą wiadomością:
Newsletter
Skip to content