Czy obecność kobiet na stanowiskach zarządczych pomaga zmniejszyć różnice płacowe między płciami? Instytucje publiczne vs. prywatne

12 grudnia 2018
abstrakt:

W artykule analizujemy związek między obecnością kobiet wśród kadry zarządzającej a wysokością luki płacowej kobiet i mężczyzn w danej organizacji. Analizujemy oddzielnie sektor publiczny i prywatny na podstawie dużego zbioru danych o firmach i pracownikach w Polsce. Korzystając z parametrycznych oraz nieparametrycznych metod dekompozycji, pokazujemy, że większy odsetek kobiet wśród zarządzających przekłada się na lepszą pozycję płacową kobiet tylko w wybranych jednostkach sektora publicznego. Są to instytucje, w których płace kobiet i mężczyzn pracujących na podobnych stanowiskach już są równe, i w których wysoki jest odsetek pracowników z wyższym wykształceniem. Efekty te są jednak niewielkich rozmiarów. W przedsiębiorstwach prywatnych mniejsza luka płacowa według płci wiąże się z wyższym odsetkiem kobiet wśród pracowników, ale nie wśród zarządzających.

słowa kluczowe: luka płacowa wg płci, nierówności płacowe, sektor publiczny, kobiety w kadrze zarządzającej, menedżerki, dekompozycja Ñopo, dekompozycja Oaxaca – Blinder
kody JEL: 
rok wydania: 2018
język: angielski
Kategoria publikacji:  ,
seria wydawnicza: IBS Working Paper
numer publikacji: 08/2018
ISSN: 2451-4373
Dodatkowe informacje:

Publikacja powstała w ramach projektu Sonata BiS, finansowego ze środków Narodowego Centrum Nauki (DEC-2013/10/E/HS4/00445). Ewa Cukrowska-Torzewska dziękuje za wsparcie Fundacji Nauki Polskiej. Artykuł został przyjęty do druku w „Feminist Economics”.

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:
 / 
autorzy:

Instytut Badań Strukturalnych, Szkoła Główna Handlowa

Instytut Badań Strukturalnych, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Skip to content