Czy obecność kobiet na stanowiskach zarządczych pomaga zmniejszyć różnice płacowe między płciami? Instytucje publiczne vs. prywatne

12 grudnia 2018
abstrakt:

W artykule analizujemy związek między obecnością kobiet wśród kadry zarządzającej a wysokością luki płacowej kobiet i mężczyzn w danej organizacji. Analizujemy oddzielnie sektor publiczny i prywatny na podstawie dużego zbioru danych o firmach i pracownikach w Polsce. Korzystając z parametrycznych oraz nieparametrycznych metod dekompozycji, pokazujemy, że większy odsetek kobiet wśród zarządzających przekłada się na lepszą pozycję płacową kobiet tylko w wybranych jednostkach sektora publicznego. Są to instytucje, w których płace kobiet i mężczyzn pracujących na podobnych stanowiskach już są równe, i w których wysoki jest odsetek pracowników z wyższym wykształceniem. Efekty te są jednak niewielkich rozmiarów. W przedsiębiorstwach prywatnych mniejsza luka płacowa według płci wiąże się z wyższym odsetkiem kobiet wśród pracowników, ale nie wśród zarządzających.

słowa kluczowe: luka płacowa wg płci, nierówności płacowe, sektor publiczny, kobiety w kadrze zarządzającej, menedżerki, dekompozycja Ñopo, dekompozycja Oaxaca – Blinder
kody JEL: 
rok wydania: 2018
język: angielski
Kategoria publikacji:  ,
seria wydawnicza: IBS Working Paper
numer publikacji: 08/2018
ISSN: 2451-4373
Dodatkowe informacje:

Publikacja powstała w ramach projektu Sonata BiS, finansowego ze środków Narodowego Centrum Nauki (DEC-2013/10/E/HS4/00445). Ewa Cukrowska-Torzewska dziękuje za wsparcie Fundacji Nauki Polskiej. Artykuł został przyjęty do druku w „Feminist Economics”.

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:
 / 
autorzy:

Instytut Badań Strukturalnych, Szkoła Główna Handlowa

Instytut Badań Strukturalnych, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Tylko wymagane Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Dostosuj zgody
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Przechowują dane narzędzi analitycznych, np.: Google Analytics.
Przechowują dane związane z działaniem reklam.
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami.

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych.

Brak plików cookies.

Zapisz ustawienia Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Skip to content