IZA World Labor Conference

12 lipca 2018
Badania IBS zostały zaprezentowane na konferencji z okazji 20-lecia istnienia IZA.

Około 200 ekonomistów wzięło udział w IZA World Labor Conference, która odbyła się w dniach 29-30 czerwca 2018 w Berlinie. Konferencja została zorganizowana z okazji dwudziestolecia działalności niemieckiego instytutu IZA. Wykłady wygłosili Christopher A. Pissarides (London School of Economics i IZA), który mówił o pracy w czasach robotów i sztucznej inteligencji, oraz Francine D. Blau (Cornell University i IZA), która omówiła ewolucję luki płacowej między płciami i czynniki stojące za zmianami w czasie luk płacowych. Konferencja składała się łącznie z 48 sesji, które obejmowały szeroki zakres zagadnień związanych z rynkiem pracy. Ponadto, Joseph G. Altonji (Yale University) otrzymał nagrodę 2018 IZA Prize in Labor Economics za swój wkład w ekonomiczną analizę podaży pracy, gospodarstw domowych i analizę dyskryminacji.

IBS reprezentowali: Piotr Lewandowski, Iga Magda i Marta Palczyńska. Piotr Lewandowski zaprezentował badania na temat technologii i międzynarodowych różnic w wykonywaniu pracy rutynowej i nierutynowej. Iga Magda przedstawiła analizę nierówności płacowych wewnątrz firm i pomiędzy firmami w Europie Środkowej i Wschodniej. Marta Palczyńska omówiła, w jaki sposób cechy osobowości wpływają na zwrot z umiejętności poznawczych w Polsce.

Ich prezentacje można znaleźć poniżej.

Projekt związany z tą wiadomością:
Newsletter
Skip to content