Strategia rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce

16 listopada 2018
Piotr Lewandowski i Marta Palczyńska wzięli udział w pracach nad „Założeniami do Strategii AI w Polsce”, zainicjowanymi przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Założenia zostały przygotowane pro bono, na zaproszenie Ministerstwa Cyfryzacji, przez ok. 200 osób reprezentujących środowiska zainteresowane rozwojem sztucznej inteligencji (AI) w Polsce. Na inicjatywę składały się cztery grupy robocze, zajmujące się dostępem do danych, finansowaniem rozwoju AI, edukacją, etyką i prywatnością związaną z AI.   Eksperci IBS wzięli udział w pracach grupy roboczej poświęconej edukacji, a Piotr Lewandowski kierował pracą nad rekomendacjami dotyczącymi adaptacji pracowników stojących wobec ryzyka bezrobocia technologicznego i dostosowaniem systemu edukacyjnego do związanych z tym wyzwań. Opracowane rekomendacje obejmują m.in. potrzebę zdefiniowania kompetencji podstawowych, kluczowych oraz przekrojowych, rozwój systemu kształcenia umiejętności cyfrowych wśród osób dorosłych, prognozowanie zapotrzebowania na zawody i kompetencje w przyszłości, oraz adekwatnego dostosowania struktury kształcenia. Pozostałe rekomendacje w obszarze edukacji dotyczą kształcenia specjalistów rozwijających AI, wdrażających te technologie w biznesie i administracji, oraz kształcenie użytkowników tych nadchodzących technologii.   „Założenia do Strategii AI w Polsce” zostały zaprezentowane na konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji 9 listopada 2018r. w Warszawie. Rekomendacje ekspertów IBS zostały uwzględnione w raporcie „Założenia do Strategii AI w Polsce”.

Newsletter
Skip to content