Youth Employment PartnerSHIP oficjalnie rozpoczęty

1 lutego 2019
Inauguracja Youth Employment PartnerSHIP odbyła się 16.01 podczas konferencji IBS i BŚ. Badacze z projektu zaprezentowali wyniki swoich badań dot. sytuacji młodych na europejskich rynkach pracy.

Inauguracja odbyła się podczas sesji specjalnej konferencji IBS i Banku Światowego 16 stycznia w Warszawie. Wśród gości byli reprezentanci agencji rządowych, wojewódzkich urzędów pracy, a także NGOsów pracujących z młodzieżą. Na wstępie Iga Magda, kierowniczka projektu, przedstawiła Youth Employment PartnerSHIP, wskazując partnerów biorących w nim udział, a także grantodawców, czyli Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię w ramach EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment.

Następnie opisała główne cele projektu:

  • ewaluacja działań wspierających zatrudnienie osób młodych w Hiszpanii, na Węgrzech, we Włoszech i w Polsce;
  • promocja używania danych administracyjnych przy ewaluacji interwencji publicznych;
  • stworzenie międzynarodowej sieci badawczej;
  • udostępnienie wyników, a także zbioru najlepszych praktyk, decydentom i organizacjom pozarządowym zaangażowanych w pomoc młodym na rynku pracy.

Po wprowadzeniu badacze biorący udział w projekcie zaprezentowali wyniki swoich badań dot. sytuacji osób młodych na europejskich rynkach pracy.

Lucia Gorjon z Uniwersytetu Kraju Basków pokazała, że dochód minimalny nie opóźnia wejścia na rynek pracy osób bezrobotnych, którym on przysługuje (→ prezentacjapaper). Wyniki jej badań sugerowały również, że osoby bezrobotne, które dodatkowo zostały objęte programami aktywizacyjnymi, mają większe szanse na znalezienie pracy.

Astrid Kunze z Norweskiej Szkoły Ekonomicznej pokazała, że po wprowadzeniu reformy opieki nad dziećmi w Norwegii, matki młodych dzieci częściej korzystają z nietypowych godzin pracy w celu zwiększenia równowagi pomiędzy życiem rodzinnym a pracą zawodową (→ abstrakt).

Francesco Trentini z Uniwersytetu w Turynie udowadniał, że umowy tymczasowe mają negatywny wpływ na zatrudnialność młodych osób przyszłości (→ prezentacja).

***

Strona projektu w jęz. angielskim: http://yepartnership.ibs.org.pl/

Zdjęcia: Kuba Kiljan

Projekt związany z tą wiadomością:
Newsletter
Skip to content