Konferencja WIEM 2019

the-climate-reality-project-Hb6uWq0i4MI-unsplash
Marta Palczyńska i Adam Pigoń zaprezentowali wyniki swoich badań na Warsaw International Economic Meeting 2019 - Warszawa, 2-4.07.

Na początku lipca odbyła się 14. edycja konferencji organizowanej przez Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Centrum Analiz Ekonomicznych CENEA - Warsaw International Economic Meeting 2010. Wykłady specjalne wygłosili - Jörn-Steffen Pischke (London School of Economics and Centre for Economic Performance): "Of Mice and Merchants: Trade and Growth in the Iron Age", oraz Alessandra Faggian (Gran Sasso Science Institute): "The geography of hatred in Italy: do economic factors play a role?".

 

Adam Pigoń zaprezentował wyniki badań wykonanych wspólnie z Michałem Ramszą (SGH i IBS), dotyczących wpływu reguł fiskalnych obowiązujących w Szwajcarii, Niemczech i Polsce na wysokość deficytów i zadłużenia publicznego w długim okresie (→prezentacja). Symulacje wykazały, że polska reguła przeciętnie, pomimo dość dużego rozrzutu kształtowanej polityki fiskalnej, skutecznie chroni przed przekroczeniem określonych wielkości zadłużenia. Reguła, choć implikuje antycykliczność wydatków publicznych, ustępuje jednak pozostałym regułom w sile antycykliczności.

Marta Palczyńska zaprezentowała wyniki badań dotyczących wpływu umiejętności poznawczych i cech osobowości na niedopasowanie kwalifikacji i jego konsekwencje (→prezentacja). Z badań tych wynika, że wśród osób młodych osoby zgodne mają częściej wyższe umiejętności niż wymagane przez ich miejsce pracy, a osoby bardziej sumienne rzadziej. Uwzględnienie zróżnicowania umiejętności poznawczych i osobowości osób z tym samym poziomem wykształcenia nie zmniejsza kary za pracę poniżej swoich kwalifikacji.

 

Zdjęcia z WIEM 2019 dostępne są na stronie konferencji.

wszystkie wiadomości